Vytopené muzeum a nepojištěná domácnost nájemníka městského bytu. Právě tohle byla skutečnost, jež byla impulsem pro vedení města Bělá, aby se zamyslelo nad dalšími kroky, jak se před podobnou situací chránit. situace vznikla následovně. Nájemník městského bytu, bydlící nad prostory místního muzea, vytopil prostory svého bytu a voda zatekla i do muzea.

A ve chvíli, kdy se měla likvidovat škodní událost, která muzeu, potažmo městu, jenž je jeho vlastníkem, způsobila nemalé náklady, zjistilo se, že nájemník bytu nemá svoji domácnost pojištěnou. „Naštěstí v tomto konkrétním případě nevznikly škody na důležitých archivních dokumentech. Voda zatekla mezi šanony, které poškodila, ale dokumenty zůstaly uchráněny," řekl Boleslavskému deníku starosta města Jaroslav Verner.

Nicméně došlo i k dalším škodám na omítce, voda také například zcela zničila kopírku. „Náklady na opravy zaplatí město. Chceme se ale takových situací vyvarovat, a proto jsme na pondělním jednání rady přijali opatření ve smyslu, že město na své náklady pojistí všechny městské byty, tedy jejich domácnosti, aby se podobná situace nemohla opakovat, a případné další jednání s pojišťovnou proběhlo bez komplikací," uvedl starosta.

Město také plánuje místní zámek v budoucnu využívat k jiným účelům než k bydlení. Postupem času by tam mohli sídlit všechny městské organizace, a i prostory muzea dostanou více místa pro svou činnost.