Bioplynová stanice, kterou chce soukromý investor vybudovat na Studénce u Horních Stakor, leží řadě tamních obyvatel v žaludku. Obávají se zápachu, zmohutnění nákladní dopravy a zhoršení rozptylových podmínek.

Investor požádal o prodloužení lhůty na doplnění potřebné dokumentace, kterou měl předložit do konce roku 2013. Lhůta byla prodloužena a územní řízení je nadále přerušeno. O prodloužení lhůty požádal investor v závěru listopadu. Nyní má čas do 30. června.

„Investor požádal o prodloužení lhůty, protože si objednal podrobné hodnocení z hlediska ovlivnění krajinného rázu podle zákona o ochraně přírody a krajiny u odborné firmy. V takovém případě jsou čekací lhůty skutečně dlouhé. Tento požadavek vyplynul ze závěru zjišťovacího řízení," vysvětluje Lubomír Peroutka, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Bakově.

Řízení je tedy nyní stále přerušeno, čeká se na chybějící podklady, na jejichž základě bude vydáno rozhodnutí. Není však vyloučeno, že lhůta bude opět prodloužena. Zákon takovou věc umožňuje.

Účastníci řízení, kterým je také město Kosmonosy, dává zákon možnost odvolání proti usnesení i o prodloužení lhůty k předložení chybějících podkladů.

Nedaleko Horních Stakor, na místě bývalého vepřína, by měla vyrůst takzvaná zemědělská bioplynová stanice. V zařízeních tohoto typu dochází k vytváření bioplynu, který je následně palivem spalovacího motoru pohánějícího generátor. Při spalování bioplynu ve spalovacím motoru vzniká teplo a generátor vyrábí elektrickou energii. Bioplyn vzniká ve fermentoru pouze z rostlinných produktů za použití katalyzátoru „kejdy". Nejedná se o odpadovou bioplynovou stanici, kde se vytváří bioplyn ze živočišných odpadů.

„Ani před výstavbou stanice, ani po jejím spuštění jsme nezaznamenali žádné kritické ohlasy," komentuje provoz starosta obce Skalsko Petr Juhaňák, kde zemědělská bioplynka stojí v sousedství rodinných domů. „Zatím to funguje bez problému," dodává.

Případná výstavba stanice s sebou jistě přinese řadu potíží, například v oblasti dopravy. Možné jsou také provozní nedostatky, jakými může být mimo jiné únik zápachu při naskladňování hmoty. Všechny nedostatky by však měly být odstraněny během zkušebního provozu.

Zároveň je třeba vnímat i fakt, že odbyt zemědělských plodin má sestupnou tendenci.

Každopádně, Kosmonosy mají možnost odvolání. A jak nás na stavebním úřadě ujistili, pokud to bude třeba, lhůta může být i prodloužena, pokud o prodloužení investor požádá.