Ochranáři dostali souhlas manželů Polívkových, že projekt může vzniknout na jejich pozemcích. Velká sázecí akce se uskutečnila před rokem za účasti 50 ochranářů a dobrovolníků. „Zasadili 54 švestek, 58 jabloní, 4 jeřáby, 18 hrušek a 65 lip, celkem 199 stromů. Během sázecí akce byly na lokalitě vybudovány také nové tůně,“ řekla Milada Vrbová z Českého svazu ochránců přírody Klenice. Nyní přibyly ještě další čtyři tůně. Ty už stihly odolat silné průtrži mračen.

Po roce se má výsadba čile k světu. Ve vyhloubených tůních se zadrželo mnoho vody, zatravněné části se zelenají a stromy mají první plody. Také živočichové si všimli nových možností a biotopů. „Tůně již na jaře obsadily žáby a zeleň si oblíbili srny a zajíci. Monotónní polní kultura tak zažila doslova vzkříšení,“ doplnila Vrbová.