Ano; tohle skutečně platí – alespoň optikou získaných procent pro jednotlivé kandidátní listiny. Z pohledu stranické příslušnosti zvolených kandidátů je to jiné; legitimaci té či oné partaje má mezi zastupiteli skutečně jen málokdo.

I na stranických listinách tvořili drtivou většinu kandidáti bez politické příslušnosti – a to se projevilo i na výsledcích. Všichni straníci dohromady, od levice po pravici (pokud takové členění na současné politické scéně má ještě smysl) v okrese netvoří mezi zvolenými zastupiteli ani desetinu. Přesně to dělá 7,98 procenta. V celokrajném měřítku je to ještě méně: 7,46 procenta. Započteni jsou všichni členové politických stran z řad zastupitelů, ať už se o zvolení ucházeli na kandidátních listinách samostatných, koaličních či v rámci sdružení.

Demokraté se srovnali

O prvenství z hlediska zvolených zastupitelů majících „stranickou knížku“ se na Mladoboleslavsku dělí právě ODS a ČSSD. Ani z řad jejich členů ovšem neuspěly zrovna davy: každá z partají má zastupitelů se svou polickou příslušností necelé tři desítky v celém okrese. Po šestadvaceti. Na pomyslné třetí příčce jsou pak zastupitelé z řad hnutí ANO, které už by bylo možno spočítat na prstech; je jich rovných deset. Následuje pak ještě osm dalších stran, u nichž by k počítání stačily prsty jedné ruky. A po pravdě: ta by klidně mohla být i po úrazu se ztrátovým poraněním.

Na předních příčkách přitom Mladoboleslavsko nekopíruje realitu v celém kraji. V rámci středních Čech už více vyčnívají členové ODS. Mandát místních zastupitelů jich získalo 224, zatímco sociální demokraté následují až s odstupem: 162. Pomíchané jsou pak další posty: na „stupně vítězů“ se ještě dostali komunisté (94), když na členy hnutí ANO se ziskem 75 mandátů zbyla v rámci kraje až bramborová medaile.

Pánové mají převahu

Jestliže v běžné společnosti mají ženy nad muži mírnou početní převahu, pro rozhodování o chodu obcí a měst to neplatí. To je na Mladoboleslavsku (ostatně jako i jinde) spíš pánská záležitost. V okrese bylo zvoleno 1003 členů a členek zastupitelstev, přičemž muži s bezmála 70 procenty drží většinu. Je jich 696, zatímco ženský pohled na věci veřejné reprezentuje 307 držitelek mandátů.

Věkové zastoupení zastupitelů je na Mladoboleslavsku velmi rozmanité – od 19letého studenta Martina Bígla (Žijeme pro Hradiště) z Mnichova Hradiště až po Antonína Živného (Za krásný Rabakov) právě z Rabakova, který již oslavil 84. narozeniny. Průměrný věk činí 47 let. „Typický muž“ reprezentující řady zastupitelů na Mladoboleslavsku by sice byl starší, než jeho pomyslná kolegyně, avšak jen nepatrně; narozeniny by slavil o devět měsíců dřív.

Nejpočetněji zastoupenou věkovou skupinou je přesto interval 40-44 let, kde jsou nejaktivnější jak muži (133), tak ženy (63). Mimochodem – neprohádal by ten, kdo by odhadoval, že nejvyšší věkový průměr vykážou zastupitelé zvolení na kandidátkách KSČM. Průměr se zde ale počítá z věku pouhých šesti mužů, z nichž čtyři jsou seniory (přičemž v rubrikách statistických tabulek hovořících o ženách figurují v tomto případě samé nuly).

V rámci celého Středočeského kraje (s 10 124 zastupiteli a zastupitelkami) je situace vcelku podobná jako na Mladoboleslavsku. Jisté odlišnosti však existují. Muži nad ženami mají převahu „jen“ 69procentní – a průměrný věk zastupitelek je o celý rok nižší nežli zastupitelů.

Zvolení členové zastupitelstev obcí, městysů a měst na Mladoboleslavsku

Politická příslušnost  Počet  V procentech
Bez politické příslušnosti  923  92,02
ČSSD  26  2,59
ODS  26  2,59
ANO 2011  10  1,00
KSČM  0,40
TOP 09 0,40
STAN  3 0,30
KDU-ČSL  0,20
Volba pro Mladou Boleslav  0,20
Zelení  1 0,10
Strana svobodných občanů  0,10
Piráti  0,10


Zdroj: Český statistický úřad