Mezinárodní tituly a vlajky Ekoškola byly rozdány na půdě Senátu Parlamentu České republiky zástupcům čtyř škol ze Středočeského kraje. Za Mladoboleslavský region tento jedinečný titul získala pouze Základní a mateřská škola V. Vaňka Bezno.

K získání titulu musí škola splnit náročná kritéria programu včetně ekologické analýzy a plánu zlepšení, na kterém spolupracují sami žáci. Titul je udělován na dva roky.

Generálním partnerem projektu je společnost Provident Financial, která na vzdělávání dětí přispěla částkou 700.000 korun.

Kromě finanční podpory pořídila firma dětem i tzv. wattmetry, tedy přístroje na měření spotřeby elektrické energie. „Měřili jsme, kolik elektřiny spotřebují různé přístroje, a přemýšleli jsme, jak elektrickou energii ušetřit,“ říká Marie, členka Ekotýmu ze Základní školy v Bezně. Děti zjistily, že za provoz nápojového automatu škola zaplatí více než sedm tisíc korun ročně. O této skutečnosti informoval Ekotým svoji ředitelku a díky aktivitě dětí byl nakonec nápojový automat ze školy odstraněn. Celou řadu takovýchto změn a úspěchů má za sebou každá z více než dvou set škol, které jsou do programu Ekoškola zapojeny.

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci něhož se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní Ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.

Do programu Ekoškola je zapojeno 21 000 škol ze 40 zemí celého světa. Titul Ekoškola mají kromě evropských zemí např. školy v Jihoafrické republice, Maroku, Portoriku, Chile, Kazachstánu, Rusku a v dalších zemích.

Program Ekoškola v České republice koordinuje Sdružení Tereza. Posláním tohoto sdružení je pomáhat dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se zodpovědnými a aktivními členy občanské společnosti. Sdružení usiluje o to, aby děti měly rády přírodu a místo, kde bydlí, rozuměly přírodě, životnímu prostředí a principům udržitelného rozvoje a dělaly něco pro životní prostředí.

V Bezně je ekologická škola s Ekotitulem

Základní a mateřská škola Václava Vaňka Bezno je zaměřená na přírodovědné předměty. Ředitelka školy Květa Srbková řekla: „Na tyto předměty máme zvýšené dotace. Mezi ně například patří envipraktika či ekologický přírodopis. Jelikož jsme venkovská škola, jsme zaměřeni na ekologii. Proto jsme si před dvěma lety řekli, že titul Ekoškola chceme získat. A povedlo se. Vše má na starosti učitelka Ivana Řípová, která si Ekotým vzala na starost. Je koordinátorkou celého projektu. Školu stmelila a dotáhla vše do konce.“

V Ekotýmu bezenské školy jsou žáci sedmých tříd. To se, podle slov ředitelky, má změnit. „V závěrečné zprávě auditu programu Ekoškola nám bylo vytknuto, že v Ekotýmu jsou jen sedmáci.“ Sedmáci, kteří jsou vedeni Ivanou Řípovou, své poslání však rozšiřují dál. Jak do ostatních tříd základní školy, tak do mateřské školy.

Na základě již zmíněného auditu škola titul získala. Ve zprávě se například píše: Škola je dlouhodobě aktivní v oblasti ekologie, povědomí o ekokodexu je na škole na slušné úrovni, či škola spolupracuje se zahraničními školami a inspiruje se tak dobrými nápady. Co bylo bezenské škole ve zprávě vytknuto je například: škola nepoužívá ekologické čistící prostředky nebo že nemá dostatek financí na rekonstrukci školy.

Žárovičky, Kvítka, Odpaďáci a Vodníci kontrolují celou bezenskou školu

Zdejší škola v programu Ekoškola svojí činností usiluje o minimalizaci odpadů a jejich třídění, pečuje o prostředí školy, ve venkovním areálu pěstuje jabloně, okrasné rostliny, léčivky a rostliny z české přírody, neplýtvá vodou, kontroluje a snižuje spotřebu vody, usiluje o úspory energie, zbytečně nesvítí, vedení podniká kroky k zateplení budov a výměně oken. Projekt je součástí školního vzdělávacího programu Škola pro život.

Programu se účastní základní i mateřská škola, všichni žáci, vedení školy i správní zaměstnanci, školu podporuje i obec.

Ekotým se skládá ze čtyř skupin – Žároviček, Odpaďáků, Kvítek a Vodníků, jež tvoří žáci sedmých tříd.

Martina Hrubá z Ekotýmu řekla: „Odpaďáci se starají o odpad, kontrolují, jak se ve škole třídí, Žárovičky se starají o elektřinu, jestli je například zhasnuto, Vodníci kontrolují, zdali se někde neplýtvá vodou a Kvítka se starají o okolí školy.“

Kristýna Bujdáková a Nikola Kaczmarková patří do skupiny Žárovičky: „Sledujeme, jestli se někde nesvítí zbytečně a ostatní žáky na to upozorníme. Také jsme vyrobily štítky na vypínače, aby všichni poznali, jak je poloha rozsvíceno a zhasnuto.“

Tereza Míčová z Kvítek kontroluje okolí školy: „Když jsme venku a někdo dělá, co nemá, tak mu to řeknu. Například když dá do kompostu něco, co tam nepatří.“

Celý Ekotým je z udělení titulu Ekoškola nadšený. Vojtěch Novák k tituku řekl: „Určitě jsme byli rádi, že jsme ho za naši snahu získali.“