Knihovnice Martina Melmuková má velkou radost, že se bezkontaktní výpůjčky tolik osvědčily. Lidé, kteří jsou „uvěznění“ doma, kde musejí pracovat i pomáhat svým dětem se školou nemají příliš mnoho možností co dělat. Do knihovny si také nemohli normálně zajít. Nyní si mohou oblíbené svazky objednávat.

Kdo by měl o čtivo zájem, může se knihovnicím ozvat na: knihovna@oukosmonosy.cz, případně také na telefonní čísla: 326 719 081, 778 523 054. „Vyzvednutí či vrácení je třeba domluvit s každým čtenářem individuálně. Tato možnost trvá dle platného usnesení vlády do 14 února. Následný postup bude přizpůsoben dalším aktuálním usnesením,“ popsala knihovnice. 

Kromě toho knihovna také čtenářům chystá další drobnosti a vychytávky, kterými by je mohla potěšit. Mezi to patří také označování knih „na pokračování“. Knihovnice je vždy zachytí v oběhu a opatří je pořadovými čísly, která lepí na hřbety těchto svazků, což by čtenářům mělo do budoucna pomoci v orientaci, aby taková díla nečetli na přeskáčku.