Klienty projektu jsou tedy především bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování.

Pracovníci terénního sociálního týmu na území Mladé Boleslavi a okolí zajíždějí dvakrát týdně prostřednictvím speciálně vybaveného automobilu ve stejném čase na předem stanovená místa. Ta klienti navštěvují a sociální pracovníci se je snaží motivovat ke zpětnému začlenění do společnosti a vysvětlují jim možnosti řešení jejich situace.

„V rámci činnosti terénního sociálního týmu je poskytována potravinová pomoc, základní hygienické potřeby a zdravotnický materiál, případně je poskytnuta pomoc při základním zdravotnickém sebeošetření,“ uvedla náměstkyně primátora pro sociální oblast Miroslava Kašpárková.

Druhý den McDonald´s Cupu v Teplicích
FOTO: Boleslavská Pastelka došla v McDonald´s Cupu až do finále

Venkovní tým spolupracuje se střediskem Naděje, odborem sociálních věcí, či ve spolupráci s dalšími odbory Magistrátu města Mladé Boleslavi, Městskou policií, Policií ČR, reaguje i na podněty občanů.

Od začátku projektu v roce 2020 vyhledalo pomoc terénního mobilního týmu jednorázově nebo opakovaně 256 osob a pracovníci mobilního terénního týmu se věnovali klientům již přes tisíc hodin.