„Katastrálně máme vytyčené cesty v polích, které tam však fakticky neexistují. Vidíme tam lán pole, na kterém zemědělec hospodaří, dokud někdo nepřijde a nevytvoří danou cestu také fyzicky,“ popsal situaci benátecký starosta Karel Bendl, který dlouhé roky pracoval pro městské lesy a pro Českou krajinu, která se na loukách mezi Milovicemi a Benátkami stará o početné stádo praturů a divokých koní.

Benátky se rozhodly do obnovy těchto cestiček investovat energii, prostředky a také dotace, o které víceméně úspěšně žádají. Aktuálně má město v plánu realizaci pěti projektů kolem Benátek nad Jizerou. To bude mít různou podobu. Někde půjde o zpevněné cesty, jinde je v plánu travnatý pruh, který od polí oddělí různé keře.

„Dále pokračujeme s vysazováním remízků, abychom vodu v krajině zadrželi prostřednictvím vysazených rostlin a samozřejmě také proto, abychom rozbili velké lány,“ poznamenal Bendl.

Tím, že se obrovské pole rozdělí na menší úseky, se prý do předělů, mezí, vrátí nejen voda, ale i život. „V křoví se schová zajíc, ptáček tam může mít hnízdo a ten pak zase pomůže i zemědělcům, protože například loví hmyz,“ vysvětlil starosta.

Za pouhý rok by tak na těchto místech mohly vzniknout jakési oázy s křepelkami, ještěrkami a dalšími druhy živočichů, kteří se potřebují schovat a v obrovských polích takovou možnost jednoduše nemají.

Výletní cesty

Ekologické projekty jsou v Benátkách nad Jizerou plánovány dlouhodobě. Mají sloužit primárně přírodě, ale budou i pro lidi. Mohly by z nich být výletní cesty pro místní občany a také pro návštěvníky Benátecka.

„Lidé rádi vyjíždějí na kolech a polňačka je často jediná bezpečná cesta. Za pár let v takové aleji cyklista s chutí projede a natrhá si třešně tak, jak to bylo zvykem dříve,“ vysvětlil vizi Karel Bendl.

Město se snaží systematicky tyto cesty propojit do okruhu. „Což zároveň propojíme se síti cyklostezek, které máme v městě,“ poznamenal benátecký starosta.