„Pan profesor Cyril Höschl a benátecký rodák Miroslav Sekera připravili svým komponovaným pořadem posluchačům v sále Záložny úžasný, nejen hudební zážitek,“ uvedl starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl.

Další akcí města ke 30.výročí sametové revoluce bylo předání čestného občanství in memoriam panu Jaroslavu Královi. „Pan starosta se nesmazatelně zapsal do dějin našeho města, a to nejen jako jeho dlouholetý, úspěšný a uznávaný starosta, ale také jako člověk, který stál v listopadu roku 1989 u zrodu Občanského fóra a byl jedním z jeho nejaktivnějších benáteckých zástupců,“ dodal Bendl.