Tak to tu ještě nebylo! Benátky nad Jizerou vstoupí jako první středočeské město do takzvané Nezávislé burčákové unie!

„Pokud dá benátecké zastupitelstvo vstupu zelenou, bude naše město 4. října 2008 společně s Litoměřicemi a dalšími dvěma obcemi přijato do unie, která čítá více než čtyřicet obcí z celé Moravy a Slovenska,“ uvedl Jaroslav Král, starosta Benátek nad Jizerou.

A proč zrovna Benátky a burčák? Město má na svém území totiž jeden a půl hektaru vinic a vinařství zde má bohatou historii, která sahá až do středověku.
„Stanovy Burčákové unie jsou podány formou recese a do politické šedi to přidá alespoň trochu úsměvu,“ řekl Jaroslav Král.

V těchto stanovách se například praví: Burčák je nápoj zdraví prospěšný, a proto každý muž či žena musí jej v době burčákové tolik vypít, kolik sám váží. Kdo toto nebude dodržovati, bude do nejbližšího sklepa přiveden a zde bude pod pohružkou ztráty hrdla tento zločin napraven. Dále pak, že ve školách bude zaveden předmět „Burčáková výchova“, kde již od útlého věku budou dítka v burčákové víře vychovávána. Učitelé se musí okamžitě v obecních sklepech vyučiti, aby svým žákům příkladem byli.

V rámci unie se dále pořádají pravidelná setkání v městě Hustopeče, vždy začátkem října, tedy burčákovém období. Akce mají vždy návštěvnost kolem patnácti tisíc lidí a součástí slavností je i pochod v historických krojích. Samozřejmě nesmí chybět prezentace burčáků od jednotlivých členů unie.

Benátky nad Jizerou bude s burčákem prezentovat místní vinař pan Jiří Urban, který ho ročně vyrobí kolem tří tisíc litrů.

„Pan Urban bude mít jistě burčák na patřičné úrovni, abychom se mohli dobře prezentovat,“ dodal starosta Král.