„Začali jsme obnovovat polní cesty, aleje kolem polních cest a veškerou polní zeleň,“ popsal starosta Benátek Karel Bendl. Letos chce jít město ještě trochu dál. Řada let, kromě minulého roku, byla totiž velmi suchá, což stromům a keřům nesvědčilo. V Benátkách tak byla rázem celá řada proschlých nebo suchem poškozených dřevin, které bylo nutné pokácet.

„Proto jsme si nechali zpracovat Studii sídelní zeleně. V té je zahrnut každý jednotlivý strom, skupinka keřů, každá zelená plocha je v ní nějakým způsobem popsaná,“ vyjmenoval starosta.

Deník na návštěvě.Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

V rámci Studie sídelní zeleně se ukázalo také kupříkladu to, že některé stromy, jako třeba topoly, jsou nevhodně umístěny mezi paneláky v sídlišti a tak podobně.

„Součástí této studie, která stála milion korun, je právě i to praktické, tedy návod k tomu, jak stromy ošetřit a co s nimi dál, případně jak a čím je nahradit,“ doplnil starosta.

Na samotné práce pak město žádá dotaci ze Státního ústavu životního prostředí. Ta by měla pokrýt až 85 procent uznatelných nákladů na revitalizaci této městské zeleně. Celkovou cenu všech prací pak Benátky odhadují na šest až sedm milionů korun.

S tím zde úzce souvisí také revitalizaci zeleně v Dražické ulici, z které vznikne prostorná zelená městská třída sloužící jako odpočinková zóna. „Po obou stranách silnice se bude dělat úprava prostoru z pohledu zeleně. Budou tam květnaté louky, vysadíme nové stromy, provedeme parkovou úpravu, něco na způsob City parku Na Burse,“ popsal starosta.

K zeleni se pojí také dílčí opravy ulic. Z těch, které vlastní město, je už velká část zrekonstruovaná, najdou se ale i takové, které ještě opravy potřebují. „Krajské silnice v moc dobrém stavu nejsou. My vždycky čekáme, až kraj bude opravovat svojí komunikaci a pak uděláme chodníky, zeleň a veřejné osvětlení,“ zmínil Karel Bendl.

Zbývá Tyršova, pak slepá ulice vedoucí pod vinicí nebo ulice Boženy Němcové. Kromě toho by město rádo udělalo parkování u nově opraveného venkovního koupaliště. I to by mělo být „zelené“. V Benátkách na něj plánují použít zatravňovací panely, které v sobě mají asi 15 až 20 centimetrů zeminy a travní semeno. Po jejich osazení a zavlažení se tyto panely velmi rychle zazelenají.