Město se připojilo ke stanovisku Svazu měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky a Petičního výboru obcí se skládkou na svém území k návrhu novely zákona o odpadech. Nový zákon by nejen Benátkám nad Jizerou způsobil nemalé problémy.

„Novým zákonem bychom jako obec, na jejímž území je skládka, utrpěli. Nyní například dostáváme čtyři sta korun za tunu uloženého odpadu do rozpočtu města. Ministerstvo životního prostředí navrhuje, abychom z této části dostali jen dvacet procent. Dále pak ministerstvo navrhuje prudký nárůst poplatků za ukládání odpadů,“ uvedl Jaroslav Král, starosta Benátek nad Jizerou.

Kvůli novému návrhu zákona o odpadech se vytvořil petiční výbor měst, ke kterému se Benátky připojily. Ten proti formulaci i samotnému zákonu protestuje.

„Není to samovolné podepisování petic. Jedná se na základě odborných a podpůrných dokladů. Tato skupina již dvakrát jednala na ministerstvu životního prostředí. Stanoviska obou stran se již pomalu začínají sbližovat,“ řekl starosta Král.

S čím Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a Petičního výboru nesouhlasí? Například odmítají povinnost obcí zavést pětikomoditní oddělený sběr složek komunálního odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartóny, biologicky rozložitelný odpad), jelikož toto již stávající zákon dostatečně řeší. Třídění odpadu je dle nich ze stran měst a obcí dostatečně podporováno a samozřejmě umožňováno.

Dále pak odmítají zavedení poplatku za energetické využití odpadu a naopak navrhují, aby energetické využití odpadů bylo uznáno jako rovnocenné s materiálovým využitím odpadů a v tomto smyslu mělo stejnou podporu v rámci systému nakládání s odpady v České republice.

Asociace a svaz společně navrhují zmírnit ministerstvem navrhovaný nárůst poplatků za ukládání odpadů na skládky. Navrhované zvýšení poplatku je prý negativním dopadem pro občany, který je sociálně neúnosný a může způsobit další negativní dopady na systém odpadového hospodářství, a to například zvýšení výskytu černých skládek.

Další návrh z jejich strany se například týká maximální výše poplatku za uložení jedné tuny odpadu na skládku. Výše je sedm set korun do roku 2013 s tím, že pět set korun bude příjmem obce se skládkou na jejím území a dvě stě korun bude příjmem místně příslušného kraje.

V zájmu udržení reálné hodnoty výnosu z poplatku bude sazba poplatku v roce 2013 navýšena o inflaci v letech 2010 – 2013. Takto získané prostředky budou kraje účelově vázána na realizaci podpory systému odpadového hospodářství obcí a krajů dle plánu odpadového hospodářství všech krajů a obcí.