Zájemci o bydlení v Benátkách nad Jizerou mohou jásat – i když si musejí nějaký čas počkat.

Investor totiž v někdejším městě brusiva plánuje vcelku masivní bytovou výstavbu včetně přístupových komunikací, konkrétně v lokalitě ulice Dražická. Poloha je strategická s ohledem na kvalitní dostupnost centra města, dálnice a Prahy.

„Naším záměrem je vytvořit moderní obytný soubor o kapacitě cca 70 bytů příjemně rozmístěných v 7 bytových domech, 13 řadových rodinných a 14 soliterních rodinných domů,“ říká jednatel investora Bohumil Müller s tím, že navrhované objekty bytových a rodinných domů jsou pojaty jako moderní terasové domy s transparentními fasádami popnutými zelení s použitím moderních přírodních materiálů.

Objekty bytových domů jsou pak navrženy o čtyřech nadzemních podlažích. O inženýrské sítě se také budoucí nájemníci nemusejí obávat - z hlediska napojení na technickou infrastrukturu bude využito připojení na sítě vody, kanalizace, plynu i telefonu, které již Dražickou ulicí vedou nyní a maí dostatečnou kapacitu.

Celá lokalita by měla být vhodně doplněna zelení. Novostavba obytného souboru logicky navazuje na nově vzniklou stávající obytnou zástavbu města a vhodně tak dotváří městskou strukturu.