Středočeský kraj na svém webu informoval, že radní schválili zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo na rekonstrukci benáteckého průtahu. Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy, naznačil, že práce budou komplexní.

„Jde o nadlimitní veřejnou zakázku. U průtahu jde o změnu dokončené stavby řešící směrovou, výškovou a šířkovou úpravu stávajících částí silnic II/610 a II/272, přičemž na silnici II/610 půjde i o úpravou stávajících křižovatek a autobusového terminálu. Nové budou i chodníky a vodovodní řad a kanalizace,“ konstatoval.

Celá akce vyjde na 183,1 milionu korun. Kraj zaplatí 141,2 milionu, přičemž bude čerpat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zbytek nákladů si rozdělí město a společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav. „Stavba je počítána na dvě stavební sezóny a předpoklad zahájení je ještě v tomto roce,“ uvádí kraj.