Opravy u Kbel začaly loni v létě a Ředitelství silnic a dálnic ČR na svém webu připomnělo, že akce časově i místně navázala na opravu povrchu vozovky dálnice D10 v levém jízdním pásu v úseku Benátky nad Jizerou-Tuřice.

„Hlavním cílem rekonstrukce protihlukových stěn v délce 236 metrů vlevo ve směru Praha a v délce 510 metrů vpravo ve směru Liberec. Zároveň došlo k vybudování dalších nových protihlukových stěn po obou stranách dálnice v celkové délce 168 metrů. Díky tomu dojde ke snížení hlukové zátěže z provozu po dálnici D10 a zlepšení životního prostředí městské části Kbel,“ shrnulo ŘSD.

Obnovy se v uplynulých měsících dočkal také odvodňovací systém.

Součástí akce byla rovněž oprava mostu s evidenčním číslem 10-022c v obou jízdních pásech dálnice (estakáda u Kbelu). Podle ŘSD šlo především o výměnu stávajících mostních závěrů za závěry se sníženou hlučností, dále o výměnu obrusné vrstvy na mostě navazující na nový povrch vozovky na obou předmostích a sanaci všech říms mostu. Vyměněna byla také mostní svodidla a zábradlí.

Práce provedla společnost Metrostav Infrastructure za 93,77 milionu korun bez DPH.