Slavnostního otevření nově opraveného Husova náměstí, spojeného s Prvomájovým jarmarkem, se zúčastnila vzácná návštěva z daleké Indonésie,s níž Benátky navázaly přátelství.

Retno Marsudi z Ministerstva zahraničních věcí Indonéské republiky dokonce přestřihla společně se starostou města Jaroslavem Králem pásku otevírající náměstí veřejnosti.

„Děkuji občanům za trpělivost. Revitalizace náměstí trvala přes rok a stála 58 milionů korun, z nichž velkou část pokryla dotace,“ pronesl Jaroslav Král.

Po zahájení vystoupili mimo jiné i indonéští studenti s ukázkami tradičních zpěvů a tanců. Následoval přesun do prostor benáteckého zámku, na vernisáž výstavy věnované Indonésii.

„Jsem šťastná, že máme možnost představit vám naši zemi, kde žije asi 230 milionů lidí na 17 tisících ostrovech. Máme mnoho národů i různá náboženství. Možná je pro vás zvláštní, že naši tanečníci jsou tak odlišní. Je to tím, že každý pochází z jiné oblasti, přesto jsme jedna země,“ uvedla Marsudi.

Vztahy mezi Indonésií a Mladoboleslavskem mají kořeny v dávné minulosti. A to zásluhou dvou místních cestovatelů – Josefa Hořeckého ze Sušna, jenž přivezl do Čech i slavné stínové loutky a Rudolfa Cicmánka z Čejetic. Ten prožil v Indonésii v období první světové války několik let,“ připomněl na vernisáži ředitel Muzea Mladoboleslavska Luděk Beneš.