Stěžejní oblastí otce Marka je péče o lidskou duši od narození do smrti (i po ní – modlitby za zemřelé). Ale nevyhýbá se ani fyzické práci, péči o svěřený majetek a pořádání volnočasových aktivit pro farníky i širokou veřejnost. A tak, i když otce Marka nejčastěji můžeme vidět na kolenou před Svatostánkem v kostele, můžeme jej potkat i v montérkách za sekačkou, či spatřit na vysokém žebříku, jak čistí okapy benáteckých kostelů, nebo ho potkat s motorovou pilou ve farním lese. K vidění také bývá na kole či motorce (ČZ 250), oba jeho dopravní prostředky již něco pamatují, otec je má od svých studijních let, pečlivě se však o ně stará a nedá na ně dopustit, bývají mu častými pomocníky na cestě za nemocnými a trpícími.

Deník na návštěvě.Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

I když se to tak může jevit, otec Marek do Benátek nespadl z nebe. Jeho působení v tomto městě předcházel studijní pobyt v Římě, kam byl poslán v roce 2011 na žádost Metropolitního církevního soudu v Praze panem arcibiskupem Dominikem Dukou, a to studovat Církevní právo na Papežskou Universitu Svatého Kříže. V létě 2014 zde ukončil tříleté licenciátní studium a nyní finišuje na doktorské práci v oboru manželského práva. Před vstupem do kněžského semináře vystudoval otec Marek stavební průmyslovku a po ní vysokou školu v oboru stavař-vodař. Předchozími farnostmi otce Marka pak byly Roudnice nad Labem (2005 -2008) a Sedlčany (2008 – 2011). Otec Marek pochází z Prahy-Střešovic, rodiče jej vychovávali ve víře spolu s dalšími třemi sourozenci a knězem se stal i jeho bratr Jaroslav.

Jak vypadá běžný pracovní harmonogram otce Marka? Mimo mše svaté, které slouží denně, učí také náboženství, pořádá přednášky a besedy ve školách, pravidelně i příležitostně navštěvuje seniory v místním Domově U Anežky a Městském centru komplexní péče. Seniorům, trpícím a nemocným věnuje otec Marek zvláštní péči a pozornost, pokud je to jejich přáním, tráví u nich celé hodiny, ať již jde jen o lidské popovídání, udělení svátostí, či tichou modlitbu u umírajícího. Tato služba mu není nikdy zatěžko, ani uprostřed noci nemá problém vstát a navštívit trpící a umírající, je-li k tomu vyzván. Otec také poctivě připravuje zájemce o křty, svatby a další svátosti.

Otec Marek při sázení lípyOtec Marek při sázení lípyZdroj: Emílie KalováPo městě se pohybuje často pěšky, setkává se s lidmi a vždy je připraven prohodit pár laskavých slov, či přiložit pomocnou ruku k dílu. Také u dětí a mládeže je velmi oblíbený, není pro něj problém zahrát si s kluky fotbal, nebo uspořádat cyklo výlet či pěší pouť pro celé rodiny.

V únoru 2020 pořádal již čtvrtou mužskou pěší pouť do Staré Boleslavi, ta se stala pro místní chlapy velmi oblíbenou tradicí, mají možnost si popovídat, strávit spolu čas, více se poznat a podpořit se navzájem. I o svěřený majetek pečuje otec Marek příkladně, pořádá brigády zaměřené na údržbu a obnovu farního majetku a sám se jich aktivně zúčastňuje, svou neúnavnou pracovitostí je příkladem pro, mnohdy i o dost mladší, ostatní brigádníky.

Vícezdrojovým financováním zařídil výměnu dřevěných oken na budově farního úřadu, inicioval veřejnou sbírku na opravu vzácných varhan ve farním kostele sv. Máří Magdalény, řídil a koordinoval opravu kostela v Kostelním Hlavně, farnost pod jeho vedením každoročně pořádá Tříkrálovou sbírku, otec Marek se také angažuje v místním neziskovém sektoru a mnohých dalších projektech.

V době pandemie se otec Marek snaží být benáteckým k dispozici ještě intenzivněji, než kdykoli před tím. Každý pátek až do pozdních hodin organizuje ve farním kostele tiché adorace s možností svaté zpovědi a se svátostným požehnáním. K dispozici bývá v benáteckých kostelích i mimo mše svaté podle běžného pořádku tak, aby i v době přísných protiepidemických opatření a omezených místech na mši svaté měl každý možnost přijímat svátosti.

Otec Marek nikdy neslevuje ze svých nároků na sebe sama, je věrný svému povolání, které vykonává s pokorou a láskou k Bohu i všem lidem. Za toto svědectví a všechnu jeho laskavou péči mu chceme za celou farnost ze srdce poděkovat a vyjádřit velký respekt a úctu. Děkujeme otče Marku a těšíme se na další společná dobrodružství v naší farnosti pod Vaším vedením!

Za benátecké farníky manželé Kalovi