Křeslo starosty je bohužel od konce července prázdné – Jaroslav Král, který městu vládl dlouhých 28 let, podlehl zákeřné nemoci. S čím se bude muset nový starosta i případné zastupitelstvo potýkat?

Jedním z bezprostředně nosných témat bude nepochybně jednání o možném rozšíření benátecké skládky. "Pravděpodobně bude právě toto jedním z hlavních témat na přetřes," míní benátecká zastupitelka Lenka Draková. "Řada lidí možná ani neví, že kromě komunálního odpadu je skládka rovněž úložištěm odpadu nebezpečného," říká.

Také další ze zastupitelů, Vladimír Němeček, má za to, že rozšíření skládky bude komunální politikou hýbat. "Hlasy jsou v tomto směru rozdělené, jedni se obávají ekologického dopadu, na druhou stranu je ale skládka pro město i zdrojem příjmů," říká Vladimír Němeček.

Současný místostarosta Pavel Štifter zmiňuje další výzvy, jimž musí město čelit.

"Je to určitě doprava, stav krajských komunikací a dopravní přetíženost průtahů městem. Oceňujeme snahu Středočeského kraje při opravě mostu v Dražicích a přípravě rekonstrukcí ulic Pickova, Pražská a Bratří Bendů. Významná je také příprava a realizace takzvané sjízdné komunikace – propojky D10 na silnici k průmyslové zóně," říká Pavel Štifter, který dále zmiňuje například výstavbu nového mostu přes řeku Jizeru v Dražicích, která bude dokončena v listopadu letošního roku, a přípravu opravy mostu v roce 2019 přímo ve městě. Obě dvě tyto akce jsou opět realizovány Středočeským krajem.

Ani Benátkám se navíc nevyhýbá problém, který poslední dobou tíží Mladou Boleslav.

"Významným tématem také začíná být bezpečnost. Ve městě někteří majitelé domů upravují své nemovitosti na ubytovny, z nichž některé jsou ilegální a mimo hygienické a stavební standardy. Benátky nad Jizerou jsou bezpečným městem, ale do některých z těchto ubytoven se dostávají lidé, kteří žijí jiným způsobem života než jejich okolí a to působí problémy," říká místostarosta. "Navíc majitelé těchto problematických ubytoven obchodují s chudobou. Zneužívají nouzi jedněch a podporu na bydlení, kterou rozdává stát," dodává Pavel Štifter.

Před budoucím vedením města se tak možná rýsuje problém, který nyní obzvláště rozehřívá debaty v Mladé Boleslavi.

Povedlo se:
Benátkám nad Jizerou se v posledních letech podařilo uskutečnit řadu projektů pohybujících se na pomezí ekologie, estetiky a rekreace. Jde v první řadě o revitalizaci nivy řeky Jizery, projekt, jenž je ještě zvýznamněn letošními suchy a stále zjevnější nutností rozumného hospodaření s vodou. Na Jizeře se podařilo zprůtočnit a prodloužit slepé rameno řeky, vybudovat několik tůní a osázet okolí řeky stromy a keři. Bývalý brownfield uprostřed města byl rovněž nápaditě osázen zelení a proměnit v park s možností různých aktivit.

Nepovedlo se:
Benátky nad Jizerou zatím stále marně čekají na realizaci úseku páteřní cyklostezky Greenway Jizera, která je ovšem v režii Středočeského kraje. Realizace této turisticky zásadní cesty postupuje od severu, v tuto chvíli končí v Horkách nad Jizerou a další úsek se má teprve začít budovat. Jednání o propojení Horek a Dražic, městské části Benátek, je právě na programu dne. Cyklostezka z Dražic přes celé město je již hotova a bude pokračovat dále směrem na Kochánky