Vzrostlé stromy, které se nacházejí v parku naproti Základní škole Pražská v Benátkách nad Jizerou, se staly trnem v oku několika místním obyvatelům. Podle nich jsou stromy nemocné a ohrožují jejich životy i majetek.

„Zdejší stromy nejsou vůbec prořezávané. Větve mi pak padají na zahradu a musím je odklízet. To je ale však práce města, kterému park patří,“ říká jedna z rozhořčených obyvatelek domů přilehlých k parku. Další z obyvatel se pak obává, že mu dlouhé větve stromů mohou poškodit okna. „Bojím se při každém větším větru. Stačí, že mi větve už poškodily omítku na domě,“ podotkl.

Podle majitelů domků okolo parku je toto místo velmi nebezpečné a stromy v havarijním stavu. Podle nich se město o stromy vůbec nestará. Vedení města však jejich tvrzení odmítá. „Pravidelně dvakrát ročně provádíme údržbu dřevin a keřů rostoucích v parku. Tím není řečeno, že každý strom prořezáváme dvakrát ročně, ale průběžně ošetřujeme všechny stromy v parku dle potřeby. Shodou okolností v pondělí bylo dohodnuto s ředitelem Technických služeb města Benátky nad Jizerou ošetření dvou kusů stromů v období vegetačního klidu,“ uvedl Miroslav Kochman z Odboru životního prostředí a odpadového hospodářství města Benátky nad Jizerou.

Město dále pětkrát ročně provádí sečení trávníků v parku a každý den je jako na všech veřejných prostranstvích v Benátkách prováděn úklid.
„Právě každodenní úklid je zde prováděn kvůli padajícímu listí a větví, čemuž nelze zabránit,“ vyjádřil se Miroslav Kochman s tím, že Benátky stížnosti již v minulosti od jednoho z obyvatel zaznamenaly.

Co je dalším předmětem nespokojenosti stěžovatelů? Stromy jsou podle nich údajně napadeny škůdci, kteří se mohou snadno dostat i na stromy na jejich pozemcích. Na tento problém má město jasný názor. Zdravotní stav všech dřevin v parku je každý rok monitorován a dendrologicky hodnocen. „Poškození stromů nemocemi, které by ohrožovaly jejich zdraví, stabilitu či vitalitu, nám není známo,“ řekl Miroslav Kochman.

Několik obyvatel, kteří žijí v těsném sousedství parku, se však chce bránit, jelikož tvrzení města nedůvěřují. Dle jejich slov budou dále kontaktovat odborníky, kteří stav stromů v parku prověří a zhotoví posudky.