Kaple na zámku a Kostel Povýšení sv. Kříže v Bělé pod Bezdězem. Tato místa čekají v letošním roce opravy za desítky tisíc korun. Jak uvedla tajemnice městského úřadu Kamila Galetková, investice do těchto památek byly předmětem jednání zastupitelstva města.

„Na zámku jde o opravu a restaurování omítek části fasády kaple sv. Josefa v celkovém finančním objemu 400 tisíc korun, s podílem státu ve výši 150 tisíc korun,“ uvedla bělská tajemnice Galetková.

Kostel Povýšení sv. Kříže potřebuje finance na pokračování obnovy vnitřních výmaleb. V letošním roce je potřeba uskutečnit restaurování nástěnných maleb stropu hlavní lodi. To vše v částce téměř 65 tisíc korun. Tuto sumu dají dohromady celkem tři subjekty - stát, vlastník a město. Nejvíce finančních prostředků poskytne stát, a to 45 tisíc korun. Město na opravu přispěje téměř 13 tisíc a vlastní něco málo přes 6 tisíc korun.