V parku byl ale program zajištěn od dopolední desáté do pozdního odpoledne. Miláčky dětí, které bylo možné hladit, se stali dravci Daniela Dobrkovského. Zbytek dne prolnuly veselé písničky staropražské Hašlerky, tance z 30. let 20. století v podání taneční skupiny The Wings z Liberce a samozřejmě nechyběla ani kejklířská vystoupení.

Dospělí zavzpomínali na své dětství, to když své děti a vnoučata posazovali na jim důvěrně známý, dřevěný kolotoč. A všichni svalovci mohli vyzkoušet svou sílu na siloměru nebo obratnost při hodu krysou na cíl.

Petra Ondráčková