Oprava Mělnické ulice začne v květnu, poté se připojí i město Bělá. Mělnická patří kraji, který zaplatí i většinu oprav. „Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce průtahu v Bělé pod Bezdězem je konec dubna, u projektu týkajícího se úpravy napojení silnice II/272 na silnici I/38 předpokládáme zahájení na konci května," uvedl středočeský hejtman Josef Řihák. Spolu se zmíněnou rekonstrukcí Mělnické ulice budou zahájeny i práce, které bude realizovat město Bělá. „Práce v režii města začnou až při úpravě terénu mezi vstupem na stadion a Českou bránou. Ukončeny budou výsadbou zeleně pod silnicí pod Horkou a úpravou parkoviště u sportovní haly, které po zbytek průběhu prací bude sloužit jako stavební dvůr.  Takže začneme o něco později, než kraj, skončíme ale stejně," uvedl místostarosta Bělé Rudolf Kouba. Je zřejmé, že takhle velká stavba přinese místním obyvatelům nejrůznější dopravní komplikace a omezení. Všechny zúčastněné strany se ale budou snažit je co nejvíc eliminovat.

„Částečně bude ztížen pěší přístup na stadion a hlavně na hřbitov nebo k veterinární ordinaci, ale vždy bude řádně vytyčená cesta průchodem přes staveniště  a omezené parkování u sportovní haly," vysvětlil komplikace Kouba. Vedení kraje předpokládá dopravní komplikace, které jsou zřejmé z projektu. „Projektová dokumentace předpokládá, že objízdné trasy pro rekonstrukci průtahu povedou v první fázi po místních komunikacích, ve 2. a 3. etapě povede objízdná trasa po komunikaci I/38 a části ulice Tyršova," uvedl k omezením hejtman Řihák. Jasné ale je, že opravy byly nevyhnutelné a nutné. Místním přinesou návrat k normálu a ještě něco navíc. „Po dokončení prací mohou jednak obyvatelé očekávat návrat k obvyklému stavu  s přístupem k jednotlivým domům, sběrovému dvoru, hřbitovu a veterinární ordinaci. Hlavně to však pro pěší přinese bezpečnou chůzi po osvětleném chodníku, a to jak k výše uvedeným cílům, tak i pro sportovní fanoušky k přístupu na fotbalový stadion. A to je právě hlavní podíl města na opravě Mělnické ulice. Vnikne totiž parkoviště u sportovní haly, chodník od České brány ke stadionu včetně veřejného osvětlení a v neposlední řadě také zeleň kolem silnice v části pod Horkou," vyjmenoval místostarosta Bělé.

Protože v Bělé je velký podíl starších občanů navštěvujících hřbitov, kteří nemají počítač nebo jej neumí obsluhovat, bude město o stavu oprav informovat občany několika  různými kanály. „Kromě bělských webových stránek najdou občané informace  také ve Zpravodaji, uslyší je v městském rozhlase a zvýrazněně  samozřejmě i na úřední desce tak, aby se informace dostaly pokud možno nejen ke každému Bělákovi, ale i k návštěvníkům Bělé," doplnil Kouba.