Město Bělá pod Bezdězem na svém Facebooku informovalo, že práce dnes (v pondělí 15. ledna) zahájí společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav (VaK MB)v ulicích Fortenská, Valdštýnská a Krupská.

„Součástí stavebních prací na vodovodu bude přepojení všech stávajících technicky vyhovujících vodovodních přípojek k přilehlým nemovitostem. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav si vás touto cestou dovolují požádat o pochopení a spolupráci při obnově vodovodního řádu,“ píše město.

VaK MB na svém webu píše, že cílem prací je obnova stávajících vodovodních řadů před rekonstrukcí komunikace. Ve Fortenské ulici jde o řad v délce 101 metrů, ve Valdštýnské o 126,5 metru a v Krupské o 121,2 metru. Celkem má být připojeno 22 vodovodních přípojek.

Po zahájení stavby, která má podle webu společnosti trvat do konce března, budou probíhat pravidelné kontrolní dny. „Při těch bude možné řešit dotazy či připomínky k prováděné stavbě. V naléhavých případech je možné volat službu dispečinku na telefonní číslo 603 245 533,“ uvádí město.

Předmět prací
* Bělá pod Bezdězem, ul. Fortenská
- obnova úseku stávajícího ocelového vodovodního řadu LT 50 v délce 101 m za nový vodovodní řad TLT DN80, včetně přepojení 3 ks stávajících vodovodních přípojek.
* Bělá pod Bezdězem, ul Valdštýnská - obnova stávajícícho ocelového vodovodního řadu LT 80 v délce 126,5 m za nový vodovodní řad TLT DN80, včetně přepojení 11 ks stávajících vodovodních přípojek.
* Bělá pod Bezdězem, ul. Krupská - obnova stávajícícho ocelového vodovodního řadu LT 80 v délce 121,2 m za nový vodovodní řad TLT DN80, včetně přepojení 8 ks stávajících vodovodních přípojek.
Zdroj: vakmb.cz