Do konce listopadu mohli obyvatelé Bakova nad Jizerou přispět na pomoc lidem postižených letošními povodněmi. Uspořádání sbírky schválili zastupitelé na svém jednání.

A výsledek? Na speciální bankovní účet bylo poukázáno rovných 13 tisíc korun. Do pokladničky umístěné na městském úřadě bylo vhozeno celkem 12 515 korun. Občanské sdružení Denní centrum pro seniory Jizera uspořádalo dne 29. listopadu benefiční koncert jehož výtěžek byl následně přidán do pokladničky. Díky tomuto koncertu v pokladničce přibylo téměř pět tisíc korun.

Celkový výtěžek veřejné sbírky na pomoc oblastem postiženým povodněmi tak činí 30 455 korun. Peníze získá obec Bílý Kostel nad Nisou v Libereckém kraji.