Kulturnější prostředí, bezbariérový přístup a možnost pořádaní více zajímavých akcí. Tak by měla po rekonstrukci vypadat budova v Bakově nad Jizerou, ve které sídlí muzeum a knihovna. Projekt s názvem Modernizace objektu knihovny a muzea v Bakově nad Jizerou byl připravován z toho důvodu, že budova, ve které jsou tato zařízení, není v dobrém technickém stavu.

„Je nutné opravit střechu, také máme velké problémy s topením. I vnitřní schodiště je velmi unavené. Zaměřit se chceme i na obnovu interiérového vybavení, protože zejména sbírky našeho muzea nejsou dostatečně chráněny a zaslouží si důstojnější prostředí," řekla nám k připravované rekonstrukci starostka Bakova Jana Štěpánová. Rekonstrukce bude poměrně rozsáhlá a tak se dá očekávat, že omezí provoz muzea i knihovny.

„Omezí, nicméně budeme se snažit, aby omezení bylo co možná nejmenší. Co se týká provozu muzea, to budeme muset zavřít na delší dobu, provoz knihovny chceme omezit minimálně, například na měsíc," komentovala omezení provozu Štěpánová.

Náročné budou přípravy, které budou spojené se stěhováním objektů a knih. Pořizovat se totiž budou i částečně nové regály na knihy. V muzeu se například bude stěhovat celá Orobincova místnost, ta bude po rekonstrukci zcela nová. Takže veškeré exponáty poputují do depozitáře.  Velký nápor tak bezpochyby padne na pracovníky muzea, budou mít ale pomocníky.

„Posila bude. Jsme připraveni vzít i brigádníky. Máme tady historický kroužek, který bezpochyby bude exponáty muzea opečovávat a nezdráháme se sáhnout ani do řad studentů," zdůraznila starosta.

Po rekonstrukci muzea a knihovny se dá očekávat vyšší návštěvnost, ale i mnohem komplexnější využití prostor.
„Knihovna je využívána celkem dost, tam se domnívám, že vyšší návštěvnost asi nebude, nicméně bude v knihovně lepší prostředí. Vzniknout by měl i nový výpůjční pult a pódium pro děti, kde by se měly konat různé akce, besedy," dodala starostka Bakova Jana Štěpánová.

Bakovskému muzeu a knihovně to tak umožní pořádat spoustu akcí, které si doposud dovolit nemohli. Navíc se do muzea i knihovny vybuduje bezbariérový přístup, což umožní vozíčkářům, ale i maminkám s kočárky budovu bez problémů navštěvovat. Začátek oprav je plánován na začátek června tohoto roku. Hlavní nápor práce se tedy bude odehrávat o letních prázdninách. Hotovo by mělo být na podzim.
 

ět miliónů sto devadesát devět tisíc, tolik bude rekonstrukce stát. Čtyři milióny sto padesát devět tisíc by mělo být financováno z Evropských peněz, zbytek bude hrazen z rozpočtu města.