Pořádný šok zažili na středečním veřejném zasedání zastupitelé v Bakově. Když totiž krátce před osmnáctou hodinou přicházeli na zasedání, asi jen málokdo tušil, že to nebude takové jednání, na které jsou zvyklí. „Dnešního dne rezignuji na post starosty Bakova nad Jizerou.“ Těmito slovy zahájil Jiří Hieke zasedání zastupitelstva. Mnozí přítomní nevěřili svým uším!

„Navrhovala bych proto program jednání rozšířit o blok volby volební komise a volby starosty,“ uvedla hned poté místostarostka Jana Štěpánová. Opozice nevycházela z tak rychlé volby starosty z údivu. Volbu vedení města totiž chtěla odložit minimálně o čtrnáct dní, aby mohli vhodného kandidáta do volby jmenovat. „Nemyslím si, že by na dnešní zasedání bylo vhodné zařazovat bod volby starosty,“ reagoval při zasedání Roman Horvát. Následně si opozice vyžádala pětiminutovou přestávku na malou poradu. Odstoupení starosty je totiž značně zaskočilo. Mezi přítomnými se dokonce spekulovalo o tom, že opoziční zastupitelé jednání opustí. Nakonec se všichni ke svým stolům vrátili a začalo se nahlas spekulovat o důvodech odstoupení Jiřího Hiekeho. „Je to mé rozhodnutí a nebudu se k němu vyjadřovat,“ reagoval na důvod odstoupení Hieke. Hovořilo se například o tom, že Hieke neunesl tlak opozice, nebo v koalici došlo k rozepřím. „Bylo to dlouhodobé rozhodování a přiznávám, že v tom svoji roli sehrála opozice,“ prozradil Deníku Jiří Hieke.
„Rozhodně bychom dnes neměli k volbě starosty přistoupit, nicméně pokud koalice je už dohodnutá na nějakém řešení, které si prohlasuje, tak asi máme smůlu,“ rozčilovali se opoziční zastupitelé.

O možných kandidátech se zastupitelé dohadovali několik desítek minut. Nejvíce jim vadil fakt, že o odstoupení Hiekeho věděli jen necelou hodinu a během tak krátké chvilky měli navrhnout své kandidáty. „To je krátká doba i na to, aby se někdo rozmyslel, že vůbec chce kandidovat. To nelze!“ řekla zastupitelka Helena Melicharová. „Velice se divím tomu, když ze strany opozice je neustále slyšet, že by pan starosta měl odstoupit a když to udělá, tak vás to překvapuje,“ reagoval podrážděně člen ODS.

Po bouřlivé rozpravě se nakonec přistoupilo k volbě nového starosty. Občanská demokratická strana a Zelení nakonec navrhli současnou místostarostku města Janu Štěpánovou. „Strana nezávislých kandidátů nemá kandidáta vzhledem k tomu, že nám nebylo řádně umožněno svého kandidáta vybrat.

Nominovali bychom ho například na mimořádném zasedání,“ odůvodnil rozhodnutí strany Štěfan Klíma. Stejně jako SNK odůvodnila své rozhodnutí ČSSD. KSČM žádného kandidáta nejmenovala. Zastupitelé tak hlasovali jen o Janě Štěpánové. Ruku pro ni nakonec zvedlo 11 zastupitelů, šest bylo proti a tři se hlasování zdrželi. Nově zvolená starostka se hned vzdala funkce místostarostky a po desetiminutové přestávce se přistoupilo k volbě místostarosty. Vítězně z ní vzešel Jiří Hieke. Hlasovalo pro něj jedenáct zastupitelů. Ostatní se hlasování zdrželi.

Zastupitelé také odhlasovali odvolání rady města. Zároveň si do ní zvolili nové zástupce. Stali se jimi Jan Babák, Luboš Brodský, Petr Rajtr, Pavel Beran a Miroslav Činka.

„Odstoupení z funkce je právem pana starosty. Domnívám se, že postup, jakým zastupitelstvo probíhalo, byl minimálně nemorální a téměř nedemoktratický,“ řekl Klíma.