„Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek projednala stávající situaci a rozhodla se doporučit radě města některá dopravní opatření, která mimo jiné vychází z doporučení studie zklidnění dopravy ve městě, vypracované firmou Eltodo v loňském roce,“ uvedl ředitel bakovské městské policie Aleš Konývka.

Postupně policisté začali řešit následující místa: okolí základní a mateřské školy, vytvoření jednosměrek z ulic Havlíčkova a Nerudova, před prodejnu potravin naproti sportovnímu centru Galaxie bylo nainstalováno zábradlí. V místní části Buda došlo k nutnému snížení tonáže pro projíždějící auta.

K největším změnám došlo právě u mateřinky a v Budě. „A to v části ulice Školní, směrem od školy k ulici Družstevní a následně v ulici Družstevní směrem od školy k pneuservisu,“ uvedl Konývka. Příjezdová cesta k zařízení je tady ulicí Palackého a výjezdová ulicí školní a Družstevní.

Velmi zásadní je také změna v místní části Buda. „V místní části obce Buda bude provedeno snížení tonáže vozidel, projíždějících kolem budovy osadního výboru a na výjezdu na konci areálu družstva. Těžké zemědělské stroje a nákladní automobily budou tak do areálu přijíždět a vyjíždět pouze komunikací podle rybníka,“ dodal Konývka.