Město Bakov nad Jizerou vede třetím rokem jednání s velvyslanectvím Slovinské republiky v České republice o případném partnerství Města Bakov s obcí Jezersko, v jejíž oblasti významně působil právě lékař Karel Chodounský. Ten pocházel z příměstské části Studénka.

„Ze společných jednání, kromě jiného, vzešel záměr umístit ve městě Bakov nad Jizerou pamětní desku tohoto významného průkopníka česko-slovinského skialpinismu. Z několika návrhů byl vybrán motiv, který byl odsouhlasený oběma stranami,“ uvedl starosta Bakova nad Jizerou Radim Šimáně.

K slavnostnímu odhalení této pamětní desky budou podle starosty přizváni zástupci slovinského velvyslanectví a obce Jezersko. Obě strany potom projednají také další možnosti, které by vedly k další spolupráci českého města a slovinské obce. Přesnou cenu památníku starosta neupřesnil, měla by se ale pohybovat v řádu desítek tisíc.

Karel Chodounský se narodil 18. května 1843 ve Studénce. Byl lékařem, zakladatelem české farmakologie a žákem Jana Evangelisty Purkyně. Vyzdvihl význam sportu, organizoval horskou turistiku a horolezectví. Založil farmakologický ústav v Brně, byl profesorem na Univerzitě Karlově a čestným doktorem Masarykovy univerzity v Brně.