Podle referentky odboru životního prostředí Hany Šavrdové by správně třídícím rodinám neměla změna přinést problémy. „Podle dostupných zkušeností z obcí, které už přistoupily ke svozu směsného komunálního odpadu v intervalu jednou za 14 dní, je tato frekvence plně dostačující, pokud domácnosti správně třídí odpad,“ uvedla.

Přesto však město chystá dočasné výjimky. Například rodiny s malými dětmi nebo lidé se zdravotními problémy, kterým nebude stačit popelnice s objemem 120 litrů, budou moci použít popelnici s objemem 240 litrů, pořízenou na vlastní náklady. „Nebude to mít vliv na jejich poplatek za likvidaci směsného komunálního odpadu,“ potvrdila Šavrdová.

Po Mladé Boleslavi od úterý začal jezdit autobus polepený adventními a vánočními motivy.
Sváteční cestování. V Mladé Boleslavi jezdí vánoční autobus

Město před časem zavedlo systém třídění takzvaný Door the door, jehož princip spočívá v tom, že občané dostali nádoby na papír, plast a bioodpad ke svým domácnostem. „Díky tomuto systému jsme postupně začali zavádět systém elektronické evidence. Zapůjčené sběrné nádoby na tříděný odpad byly opatřeny čipem a lokalizovány v místě jejich budoucího stanoviště,“ uvedla Šavrdová.

Město počítá s pokračováním elektronizace, nádoby na směsný komunální odpad budou od konce tohoto roku postupně čipovány a zaneseny do elektronické evidence. To přispěje i k možnosti elektronické platby poplatku za svoz odpadu.

„Postupně chceme také směřovat k tomu, aby občané, kteří budou třídit a prokazatelně snižovat produkci směsného odpadu, mohli v budoucnu platit nižší poplatek za jeho likvidaci,“ uzavřela Šavrdová.