Přírodní bezpřítoková nádrž ve volnočasovém areálu na okraji Bakova se dočkala po pravidelných rozborech Krajské hygienické stanice modrého sluníčka, tedy symbolu pro absolutně nezávadnou vodu, naposledy v polovině července roku 2013. Od té doby byla voda v Písníku už pouze horší a mnohdy vyloženě nevhodná ke koupání, takže mnozí koupání chtiví Bakováci začali raději vyhledávat osvěžení na koupalištích po okolí.

„Letos jsme zaznamenali, že voda hnědne a že je opět špatná, už počátkem března. Protože to bylo ještě dříve než obvykle, navrhl nám odbor životního prostředí možné řešení, které bylo výsledkem jeho aktivního a zodpovědného přístupu k této problematice," vysvětluje starosta Bakova Radim Šimáně.

Šlo o přípravek AquaBioTop, jenž se osvědčil už na mnoha místech po celé zemi. Ten snižuje ve vodě množství nežádoucích bakterií, urychluje koloběh živin, optimalizuje biologické procesy, snižuje toxicitu čpavku a dusitanů, hospodaří s kyslíkem a především je na přírodní bázi, takže je zdravotně nezávadný.

Jeho první aplikace proběhla už v květnu, další o měsíc později. Do vody byl rovněž aplikován perkarbonát sodný, jenž odstraňuje řasu, zvyšuje průzračnost vody a uvolňuje nečistoty ze dna. Ten je rovněž zcela ekologický a nevadí ani lidem, ani rybám.

„Efekt se dostavuje ihned. Už po druhé aplikaci byly rozbory lepší," konstatuje Zbyněk Hýzler z odboru životního prostředí bakovského městského úřadu.

Aplikace AquaBioTopu se provádí třikrát až čtyřikrát ročně, Písník tak čekají ještě dvě dávky, v červenci a srpnu. Po úvodních dobrých zkušenostech se rovněž předpokládá, že aplikace proběhne i napřesrok.

Písník se letos zkrátka těší větší péči. Očekává se častější sekání jeho travnatých břehů, odstraňování odpadků, které se ve vodě občas objevují, a další zásahy. Je tedy reálná šance, že do budoucna ztratí pověst vodní nádrže, které se plavci kvůli sinicím vyhýbají už na začátku sezóny.

První známky zlepšení se již dostavily a dle laboratorního rozboru vody, provedeného Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem 13. června, je voda vhodná ke koupání.