Podle starosty Bakova nad Jizerou Radima Šimáněho je jisté, že by k opravám mělo dojít ještě letos. „Záměrem je celoplošná oprava stávajícího povrchu in-linové dráhy v našem Volnočasovém areálu, která je hojně využívaná veřejností. Za dobu své existence je povrch na některých místech již popraskaný nebo vydrolený,“ uvedl Radim Šimáně.

Pro zachování standardu a požitku z tohoto druhu sportu je pro uživatele dráhy oprava prý skutečně potřeba. „Realizaci bychom rádi uskutečnili ještě v letošním roce, nicméně nyní ještě posuzujeme nejvhodnější variantu opravy a také její rozsah, včetně toho finančního,“ dodal starosta.

Cena celé prací na obnově dráhy zatím není jasná, nicméně by se měla pohybovat ve stovkách tisíc korun.