Škoda Auto je již pátým rokem partnerem akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Během víkendu posbíralo více jak 320 zaměstnanců společnosti Škoda Auto a jejich blízkých přes 1,5 tuny odpadků. „Společnost ŠKODA AUTO oceňuje charakter této akce, která vedle péče o životní prostředí přináší také možnost zapojení široké veřejnosti. Všem zúčastněným zaměstnancům ŠKODA AUTO s podporou sociálního partnera děkuji za to, že přispěli svým dílem k vyčištění a zvelebení životního prostoru především v okolí výrobních závodů společnosti ŠKODA AUTO,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů.

Víkendový úklid se zaměřil na oblasti, ve kterých působí Škoda Auto. K úklidu vyzvala své zaměstnance i jejich rodinné příslušníky. Lidé posbírali odpadky v okolí 13. brány, v okolí řeky Jizery a v národní přírodní památce Radouč. V Kvasinách své úsilí soustředili na cyklostezku, která vede do Rychnova nad Kněžnou.

Na programu je ještě taková péče v oblasti Vrchlabí, kde je třetí výrobní závod společnosti Škoda Auto. Dobrovolníci půjdou v sobotu 18. května do nejexponovanější části této přírodní lokality v rámci akce Čisté Krkonoše. Ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku se odehraje úklid poblíž Špindlerova mlýna.

Dobrovolnické odpoledne zorganizovala také automobilka TPCA sídlící v průmyslové zóně u Kolína. Akce se zúčastnilo přes 320 dobrovolníků společně s vrcholovým managementem společnosti, celkem tak účastníci vysázeli přes 600 stromků. Součástí bylo i opékání buřtu a vzdělávací program pro děti. „Vysoký počet účastníků tak dokazuje, že jim není jedna z hlavních priorit firmy, ochrana životního prostředí, lhostejná a sdílí tak stejné hodnoty. Tato akce navázala na loňský rok, kdy zaměstnanci TPCA a jejich rodinní příslušníci společně s ostatními společnostmi v průmyslové zóně uklízeli v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Všichni se už nyní těší na další dobrovolnickou akci, kterou firma uspořádá v září tohoto roku. Mezitím se však rozjede další ročník grantového programu TPCA pro Kolínsko, ve kterém hraje životní prostředí jednu z hlavních rolí,“ uvedl mluvčí společnosti TPCA Tomáš Paroubek.