„Škoda Auto je stabilním partnerem neziskové organizace Zdravotní klaun již sedmnáctým rokem. I letos tento program podpořila finančně a zápůjčkou čtyř vozidel. Organizace Zdravotní klaun během jedné z klauniád převzala na půdě pražské Fakultní nemocnice v Motole symbolický šek na částku 500 tisíc korun,“ uvedl Vítězslav Kodym, vedoucí komunikace Sponzoring & Classic společnosti Škoda Auto.

Jak uvedl Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast lidských zdrojů, péče o děti je jednou z priorit strategie společenské odpovědnosti Škoda Auto. „Zdravotním klaunům pomáháme již od roku 2002, a když v provozu potkáte vozy Škoda s výraznými logy Zdravotního klauna, víte, že jedou malým pacientům dodat odvahu a optimismus, či potěšit klienty domovů pro seniory,“ řekl.

Projekt zdravotních klaunů nyní pomáhá překonat osamění i seniorům. Klauniády se totiž odehrávají v devíti domovech pro seniory. „Stabilní podpora ze strany společnosti Škoda Auto, které si velice vážíme, nám umožňuje i nadále rozvíjet zdravotní klauniády a těšit tak velké množství dětských pacientů a seniorů,“ říká ředitelka obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun Kateřina Slámová Kubešová.

Zapůjčenými auty jezdí klauni po celé republice na své návštěvy. „V rámci projektu nyní pracuje 86 speciálně vyškolených zdravotních klaunů, kteří navštěvují děti v celkem 62 nemocnicích, seniory pak v 9 zařízeních, ve vážných případech i v domácnostech,“ uvedl Vítězslav Kodym.

V otázce společenské odpovědnosti ForFuture podporuje automobilka čtyři oblasti: podporu dětí, dopravní bezpečnost, technické vzdělávání a bezbariérovou mobilitu. Vedle toho se zabývá ekologickou angažovaností a aktivní podporou regionů, kde se nachází výrobní závody Škoda Auto.

Vítězslav Kodym připomněl velký úspěch továrny v této oblasti. „Společnost Škoda Auto se letos stala absolutním vítězem v soutěži Top odpovědná velká firma, kterou každoročně uděluje nezávislá platforma Byznys pro společnost a vyzdvihuje tak firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují odpovědnému podnikání, snižování dopadu na životní prostředí a podpoře komunitních a společenských aktivit,“ dodal.