Kolik škol v roce 1996 stálo u zrodu?
Bylo třináct zakládajících škol a pořádalo se jen několik závodů. Od té doby se situace změnila. Členská základna se rozšířila, do AŠSK v loňském roce patřilo již 39 základních a středních škol.

Co je náplní spolku?
Organizování sportovních soutěží pro žáky a studenty okresu Mladá Boleslav.

Je zájem o soutěže?
Je a velký. Jen v loňském roce se jich uskutečnilo 12 pro žáky prvního stupně základních škol, 17 pro žáky druhého stupně a 10 pro středoškoláky.

Jaká je účast?
Ta se pohybuje od 50 sportovců až po 300. Největší zájem je o atletiku, florbal a fotbal. Pravidlem je, že u většiny soutěží vítěz okresního kola postupuje do krajského, následně pak do kola republikového, u míčových her ještě předtím do kvalifikace.

Jak jste zahájili letošní školní rok?
První soutěží byl Středoškolský atletický pohár. Uspěla družstva chlapců SOU Škoda Auto a děvčat z boleslavského Gymnázia Dr. Pekaře. Žáky základních škol nejprve čekal atletický čtyřboj a přespolní běh. Tady byli úspěšní žáci boleslavské 6. základní školy, chlapci z Dobrovice, dívky z Kosmonos, dívky z boleslavské 7. ZŠ a chlapci ze 3. ZŠ. Vítězná družstva čekají v Kolíně, Staré Boleslavi a Kutné Hoře krajská kola.