„Byl dokončen Dům volnočasových aktivit, který je hojně využíván společenskými a zájmovými organizacemi města, dokončena byla protipovodňová hráz, dokončena a předána je hlavní kanalizační stoka „B" od Černé silnice k čistírně odpadních vod, která bude schopna pojmout i odpadní vody z připravované zástavby lokality za prodejnou Lidl," uvedl starosta Hradiště Arnošt Vajzr.

Dokončena je také kanalizace ve Veselé a zahájena byla výstavba kanalizační stoky „A" od nádraží do stoky „B", která odvede odpadní vody nejen ze sídliště Lidická a jihovýchodní části města, ale budou do ní odlehčeny i stávající systémy. „Rekonstrukce kanalizační sítě, budované v minulém století, byla velmi nutná nejen pro další rozvoj města, ale i pro odstranění problémů, které stávající kanalizační systém nemohl pro nedostatečnou kapacitu zvládnout," říká dále Vajzr.

Letošní rok

„To, co je pro město nejdůležitější, je ekonomický rozvoj našeho hospodářství, jeho dopad na občany a na rozpočet města. Dosavadní vývoj neukazuje, že by rok 2013 měl být ekonomicky lepší než rok předchozí a před zastupitelstvem města stojí těžký úkol, jak rozdělit finanční prostředky, které má město k dispozici," doplnil starosta. Jak se městu bude letos dařit? O tom se dočtete opět v Boleslavském deníku.