Ve veřejném hlasování pro něj v Klubu s. r. o. na Masarykově náměstí zvedlo ruku čtrnáct z celkem třiadvaceti zastupitelů. Tři byli proti a šest zbylých se zdrželo.

„Děkuji za projevenou důvěru. Beru to tak, že dostat odpovědnost za téměř osm a půl tisíce lidí ve městě je obrovský závazek. Zároveň bych chtěl poděkovat Arnoštu Vajzrovi za to, jak dosud vedl Mnichovo Hradiště a že mu věnoval spoustu času," řekl starosta Ondřej Lochman krátce poté, co se ujal nové funkce.

Tu potvrdil ještě přijetím starostovského řetězu, čemuž přihlíželo bezmála devadesát lidí. Všechny židle v místnosti byly beznadějně zaplněné. Přesto místním nevadilo, že volbě městské vlády musí přihlížet vestoje.

Odpovědné a přející

Nový starosta dále poznamenal, že v příštích čtyřech letech bude předsedat zastupitelstvu, které bude myslet především na dobré zájmy města, bude přející a také odpovědné.

Kancelář místostarosty se 
v tomto volebním období nezmění. Opět v ní bude řešit problémy města i příjemnější záležitosti Jiří Bína z ODS. Jeho post odsouhlasilo devatenáct zastupitelů, čtyři se zdrželi a nikdo nebyl proti.

Hradišťskou koalici doplňuje ještě ČSSD, která v komunálních volbách skončila hned za Žijeme pro Hradiště.

V sedmičlenné radě, kterou ze zákona automaticky tvoří starosta a místostarosta, usednou ještě dva zástupci 
z ČSSD Miroslav Kolomazník a Josef Luka, a tři členové z Žijeme pro Hradiště Jan Mareš, Hana Otáhalová a Jana Podzimková.

Noví zastupitelé odhlasovali také předsedy výborů. Na kontrolní bude dohlížet Miroslav Smutný ze sdružení nezávislých, na finanční Aleš Jirásek z ANO 2011. Kromě těchto dvou výborů zřídili i výbor pro územní plánování. Jak 
z názvu vyplývá, jeho předsedkyně Jana Podzimková 
z uskupení Žijeme pro Hradiště bude mít na starosti pořízení územního plánu, který bude v souladu se zněním stavebního zákona.

Příští zasedání, které se bude zabývat zřejmě i odloženým memorandem o odklonění nákladní dopravy ze sinice II/610, se uskuteční předběžně 8. prosince.

Vedení Mnichova Hradiště:

Starosta: Ondřej Lochman (Žijeme pro Hradiště)
Místostarosta: Jiří Bína (ODS)

Zastupitelé
Žijeme pro Hradiště – Lenka Sosnovcová, Hana Otáhalová, Jana Podzimková, Tomáš Ježek, Jan Mareš, Ondřej Knobloch, Vendula Šeflová
ČSSD – Miroslav Kolomazník, Václav Haas, Josef Luka, Miroslav Korych
ANO 2011 – Václav Kraus, Aleš Jirásek, Věra Vlasáková, Věra Dandová
ODS – Vladimír Čermák, František Ouředník
TOP 09 – Pavel Paclt, Jan Eduard Havránek
Sdruž.nezáv.kand. MH – Petr Beran, Miroslav Smutný