Budou ve městě automaty, nebo se od blikajících přístrojů Mnichovo Hradiště očistí? To je otázka, na kterou zatím neumí nikdo odpovědět. Výsledek by měla přinést anketa. Lístky už radnice rozdává do poštovních schránek.

Dvaasedmdesátiletá Božena Králová je zásadně proti. „Hazard je špatná věc. Přístroje se sice nazývají výherní, ale peníze jdou jenom majiteli. Já nesouhlasím, abychom je ve městě měli," konstatovala seniorka.

Původně chtěla radnice uspořádat referendum. Pak ale od tohoto kroku ustoupila. „Důvodem byly vysoké finanční náklady při dodržení všech pravidel referenda, nejistá účast a tím i nejistý výsledek," řekl starosta Arnošt Vajzr s tím, že také nechtěli tuto záležitost předat jako horký brambor novým zastupitelům.

V současné době už rozběhnutí ankety nic nebrání. Od této chvíle by se lístky měly dostávat k obyvatelům, kteří mají čas se vyjádřit až do 13. října. Výsledky pak radnice zpracuje v co nejrychlejším termínu.

„Lidé si budou moci vybrat ze čtyř možností odpovědí – úplný zákaz, časové omezení, místní omezení a neomezený provoz," vyjmenoval starosta. Upozornil však, že ti, kterým by se s vyplněnou anketou nechtělo běžet na radnici, mohou využít elektrického hlasování.
Kolik odpovědí se městu skutečně vrátí, neumí Arnošt Vajzr odhadnout.

29 hracích přístrojů, 47 videoloterijních terminálů

V současné době je ve městě povoleno devětadvacet výherních hracích přístrojů a sedmačtyřicet videoloterijních terminálů. Jiná herní zařízení jsou pak v deseti provozovnách.

Mnichovo Hradiště se k omezení hazardu uchýlilo proto, že dosud nemá obecně závaznou vyhlášku, kde by byla tato otázka písemně zakotvena. „Ne všichni provozovatelé heren ale dodržují ústně dohodnutá pravidla, a proto chceme dát občanům možnost se k dané problematice vyjádřit," dodal starosta s tím, že pokud bude anketa dostatečná, výsledek majitelům ukáže, co si místní o hernách doopravdy myslí. Zda jim vadí, nebo je tolerují.

Z provozování výherních hracích přístrojů a terminálů plynou do městské kasy nemalé peníze. Za minulý rok do rozpočtu přibylo 495 tisíc, letos do července už 1,4 milionu.

Pochopitelně by úplný zákaz heren měl negativní dopad na příjmovou stránku rozpočtu. Co se bude dít ve chvíli, pokud by k takovému kroku skutečně došlo, to je už otázka na nové členy zastupitelstva. S městskou kasou radnice pracuje jako s celkem, takže tyto peníze nemají žádné konkrétní uplatnění.