Jak fungujete v této době, kdy skoro všechno běží na dálku?
Fungujeme. Ve stále stejném rozsahu poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální poradenství – v telefonické i internetové podobě. Dále dva psychiatři poskytují pomoc osobně a jeden distanční formou. Rovněž skupinová psychoterapie probíhá distanční formou. Lidé poznávají sebe a druhé v jiné situaci, poskytují si zpětnou vazbu, vzájemně se podporují

Jaké problémy teď lidé nejčastěji řeší?
Přibývají úzkostné a depresivní stavy. Lidé mají tendenci unikat k alkoholu i k tvrdým drogám. Volají nám pak většinou příbuzní. Kromě problémů ve vztazích – ať už rodinných, manželských, či partnerských – přibývá i problematika pracovní spojená s covidem. Týká se pak hlavně karantény, příznaků, testů, obav z očkování, ale také ztrát zaměstnání či třeba ekonomických problémů. Přibývají nám také hovory na téma nedodržování hygienických opatření. Lidé řeší, jak reagovat na ty, kteří nedodržují nařízení, druhé ohrožují, přičemž oni sami vše dodržují a v rodině jim přesto umírají blízcí.

kontakty:
https://www.linka-duvery-mb.cz/
telefon: 326 741 481

Jaký problém v této souvislosti řeší?
Mají v sobě často rozpor, zda mají někde něco nahlásit, v dobré vůli. Na druhé straně totiž mají také obavu, aby je někdo nenařkl z udavačství. Dochází rovněž ke střetům ve vztazích mezi příbuznými, přáteli. To ve chvíli, kdy jedni vyžadují setkávání, druzí dodržují pravidla a setkávání odmítají.

Už rok trvá ve školách distanční výuka. Ozývají se hlasy, že děti skrze ní získávají méně znalostí. Ale také, že je vyčerpávající. Řešíte i toto téma?
Ano, volají rodiče. Cítí se vyčerpaní, mají spolu s dětmi obavy z přijímacích zkoušek, z maturity.

Jak si zachovat zdravý rozum v této situaci?
Je třeba cíleně předcházet potížím a problémům – v rámci psychohygieny a zdravého životního stylu. Velmi pomáhá vyvážená strava a dostatek spánku. Musíme se učit bojovat se strachem, omezit vliv negativního působení z médií, dělat si program činností, jak fyzických, tak duševních, zařazovat individuální relax v rámci možností s fyzickými aktivitami, poznávat sebe sama. Nezapomínat na malé radosti. Zopakovala bych známé motto, které připomínáme na našich osvětových akcích: Každý by měl začít sám u sebe!