Pokud jezdíte kolem historické lipové aleje v Dolním Bousově, jejíž stáří se dle dochovaných dokumentů odhaduje na zhruba 140 let, určitě jste si všimli, že to zde už několik týdnů „žije". Stromy potřebují revitalizovat, a tak si je do péče vzali odborníci. Podle Tomáše Grindla z Dolního Bousova, který je členem pracovní skupiny, jež se ve spuštění revitalizace hodně angažovala, nemají lípy ideální podmínky pro žití. „Exponovaný silniční provoz, kořeny částečně zalité asfaltem, v zimě občasné prosolení. To jim ke zdraví mnoho nepřidá. Vytvořil se tak například zásadní nepoměr mezi lety rozvinutou korunou a strádajícím kořenovým systémem. Větve prosychají, některé mohutné stromy na chatrných základech neodolávají poryvům silnějších větrů," popsal Tomáš Grindl v tamním zpravodaji.

Stromy už během minulého roku prohlédl odborník. „Konstatoval, že lípy pod likérkou v ulici Tovární budou vzhledem ke stáří a stavu určeny ke kácení a budou nahrazeny novými. Zbylých pětaosmdesát stromů zkontroloval zdravotním řezem. K pokácení jich doporučil jen několik," sdělil starosta Miroslav Boček s tím, že náklady na obnovení historické aleje se vyšplhají na 321 tisíc.

S prořezem se začalo ještě v období vegetačního klidu, tedy v čase, kdy stromy takzvaně spí a schválené zákony a vyhlášky dovolují jejich zdravotní úpravy.

Až celá akce v lipové aleji skončí, otevře město další kolo diskusí a debat o tom, jak s celým stromořadím naloží. „Nabízí se dvě základní možnosti. Buď vzniklé proluky ihned doplníme novou výsadbou, nebo dosazování odložíme, aby pak byly vysázeny najednou větší celky stejnověkých stromů a byla tak zvýrazněna alejní jednolitost," nastínil varianty Tomáš Grindl.

Současně s obnovou lip dojde také k vyřezání jasanů mezi kostelem a domem s pečovatelskou službou. Dolní Bousov při likvidaci větví využije nejen štěpkovač, ale i kompostárnu.