Podle ředitele městské policie v Mladé Boleslavi Tomáše Kypty mají specificky zaměřené akce velký smysl, přestože policisté kontaminovaný materiál sbírají průběžně při své kontrolní činnosti. „Snižují riziko možné nákazy, připomínají veřejnosti správný postup při nálezu tohoto odpadu a poskytují strážníkům informace o pohybu drogově závislých osob,“ uvedl policista s tím, že množství takového nalezeného materiálu v posledních letech klesá, riziko stále ale hrozí.

Strážníci tak v úterý zkontrolovali předem vytipovaná místa jako jsou dětská hřiště a sportoviště, a to v katastru celého města.

Během akce nakonec posbírali celkem 96 kusů injekčních stříkaček a kontaminovaného materiálu. V souvislosti s tím policie připomíná, že k nálezu injekční stříkačky či jehly může dojít kdykoliv a lidé při něm musí být opatrní. „Měli by myslet na svou bezpečnost a tento materiál sami nesbírat. Nález je nutné neprodleně nahlásit na linku 156 a strážníci městské policie zajistí jeho odborný sběr a následnou likvidaci,“ dodal Kypta.