Desítky injekčních stříkaček ledabyle odhozených u dětských hřišť, stejný počet opilých bezdomovců či odchycení psi. To jsou jen některé případy, které během loňského roku nejvíce zaměstnaly mladoboleslavské strážníky. Na kontě mají ale i pár kuriozit.

Jak uvedl Tomáš Kypta, ředitel městské policie, rok 2014 od předešlých ničím nevybočoval. „Potkáváme se v podstatě se stejným počtem problémů i jejich druhem. Ani tento rok nebyl výjimečný. Naopak, zvyšuje se agresivita mezi lidmi, což se odráží i vůči práci strážníků," zhodnotil Tomáš Kypta.

Člověka, který si začne na hlídku vyskakovat, rozčílí i maličkost. Městská policie se zaměřuje nejen na dodržování veřejného pořádku, ale asistuje také u velkých akcí, které si vyžádají usměrnění dopravy. „Jde zpravidla o Svatováclavskou jízdu, doprovod maškar a podobně. Většina řidičů, kteří na nutnou dobu zastaví, proti zdržení nic nenamítá. Najdou se ale jedinci, kteří otevřou dveře auta a křičí na celé kolo. Mnohdy se nezdráhají ani nadávek či urážek," konstatoval ředitel městské policie.

Za loňský rok strážníci řešili celkem 768 přestupků, které se týkaly veřejného pohoršení, dále 669 přestupků porušení vyhlášky zakazující pití alkoholu na vyjmenovaných místech ve městě a 904 přestupků znečištění veřejného prostranství.

Nejvíce času však stráví s bezdomovci, které neustále vykazují z míst, kde vadí lidem. V zimě vyhledávají teplá místa, a tak se zdržují na autobusovém nádraží, v panelových domech, v obchodních centrech či v budově České pošty. V létě zase budí pohoršení povalováním se v parcích na lavičkách.

V současné době strážníci v Mladé Boleslavi evidují 95 lidí, kteří nemají přístřeší. „Zhruba polovina z nich žije ve stanovém městečku za hranicí obydleného území, kde nikomu nevadí. Na ulici je vehnala určitá životní situace, a tak se tomu přizpůsobili," sdělil ředitel městské policie Tomáš Kypta s tím, že problémových bezdomovců je mezi čtyřiceti až padesáti.

Podílí se na drobných krádežích, žebrání a znečišťují veřejné prostranství. Hlad je často přivádí k popelnicím, které přehrabují a to, co nepotřebují, volně vyhazují na zem. „Když tento přestupek zjistíme, donutíme je nepořádek uklidit. Uložit jim pokutu nemá smysl, protože by ji stejně neměli z čeho zaplatit. Úklid je pro ně mnohdy větším trestem," vysvětluje Tomáš Kypta.

STRÁŽNÍK za stěrač vozidla umisťuje upozornění, že auto není trezor. Cennosti ve vozech lákají zloděje.

Dodává, že strážníci mají přesně zmapováno, kde se který z nich zrovna nachází. Proto pro ně není problém doručit jim důležitou písemnost třeba do druhého dne.

Ovšem, ta horší polovina bezdomovců tvoří značnou část těch, kteří porušují vyhlášku zakazující popíjení alkoholu na vyjmenovaných místech. K nim se však mnohdy přidávají také zahraniční dělníci, kteří pracují v automobilce a neví, jak jinak by měli naložit s volným časem. „Často pak končí na záchytce, což je jediný způsob, jak situaci vyřešit. Legislativa je často krátká, a tak není výjimkou, že si pro jednoho opilce jezdíme na místo, kde si na něj stěžují, i několikrát za noc," upozornil ředitel strážníků.

Ruku v ruce s přestupky jdou také narkomani. V loňském roce začali použité injekční stříkačky odhazovat u dětských hřišť či klouzaček. Ukázalo se však, že preventivní programy, které městská policie připravuje pro děti v mateřských školkách či pro první stupeň základních škol, nese své ovoce. Jak Tomáš Kypta upozornil, několikrát na služebnu volají i sami školáci: „Jsou poučeni, jak se v takovém případě zachovat. Proto nám o tom dají vědět, na místo nás navedou a dokonce tam vyčkají až do příjezdu hlídky," pochválil školáky, kteří se naučili pamatovat si telefonní číslo 156.

Hojně ho využívají také senioři či lidé, kteří potřebují pomoci. Nejednou strážníci asistovali u nepohyblivého seniora, který doma upadl a nemohl se zvednout. Nejednou pomáhali zmateným lidem dostat se domů. „Jejich příbuzní už jsou natolik vycvičení, že svým blízkým dávají na ruku náramek s kontaktním číslem, na něž my voláme v případě, že takového člověka najdeme," doplnil Tomáš Kypta.

Ani na služebně však nemají nouzi o vtipné situace. Naposledy právě poslední den v roce. Právě 31. prosince ráno si chtěl pár užít erotických radovánek s pouty. Krátce poté ale zjistili, že od nich nemají klíč. „Muž se je sice snažil odemknout různými drátky, jak to viděl v televizi v kriminálních seriálech, ale nepovedlo se. Co víc, poničil mechanizmus, a tak nakonec musel přijet pomoci zámečník," vyprávěl ředitel.

Méně úsměvné už jsou odchyty psů, které na Mladoboleslavsku dělají strážníci jako jediní. Za loňský rok v kotci skončilo 209 psů, osm zraněných koček a sedm dalších zvířat – tři netopýři, králík, dva hadi a jedna fretka. O 62 psů se postarali v útulku v Lysé nad Labem, tři šli do náhradní péče a 144 z nich se vrátilo zpět k majitelům. Ošetřené kočky putují do útulku v Kozlech u České Lípy a zbylá zvířata do Ekocentra Zahrada v Mladé Boleslavi.

Hlídky však likvidují také přejetá či sražená zvířata. Mimoňská kafilérka si loni odvezla 420 zvířat, například ježky, holuby, koroptve, kočky, králíky, kuny, psy, potkany, veverky či zajíce.