Z rukou nejvyšších představitelů univerzity si tak padesát jejích absolventů převzalo diplom.

Celé setkání začalo v parku před kostelem u hrobu Anny Drobné, boleslavské Latinské babičky, o jejíž přímluvu chodí o svatém týdnu prosit i studenti středních škol. Poté se studenti přesunuli do prostor kostela, kde se odehrála slavnostní promoce absolventů.

„Přítomni jsou však i studenti prvních ročníků a studenti postgraduálního studia,“ uvedla Helena Červená z Univerzity třetího věku.

Tato univerzita ve městě již sedmým rokem vychovává a doplňuje vzdělání lidem seniorské generace.

„Stáří se dá strávit dvěma způsoby – koukáním z okna a čekáním u televizoru na to, až přijde smrt. Anebo se můžete aktivně účastnit společenského života a rozvíjet dál svůj intelekt. Proto si myslím, že má Mladoboleslavská univerzita třetího věku plné opodstatnění,“ uvedl jeden z přednášejících, historik Karel Herčík.

Premiéru si při promoci odbyl i nový stříbrný rektorský řetěz za 110 tisíc korun, který nechala jako jeden ze symbolů univerzity Služba škole vyrobit.

Řetěz pochází z dílny šperkařské školy v Turnově a vznikl podle návrhu akademického malíře Jiřího Studničky. Jeho výroba trvala celý rok. Na článcích řetězu budou provždy zapsána jména dárců, kteří finančně přispěli k jeho vzniku.

„Možná někomu přijde zbytečně drahý, ale rektorský řetěz má být unikátním šperkem, jehož hodnota se bude léty zvyšovat. Měl by vydržet minimálně dvě stě let. Moc bych si přál, aby stejně dlouho fungovala i Univerzita třetího věku a my našli své pokračovatele,“ uvedl prorektor univerzity a představitel Služby škole Ivo Rašín.