Hlavními hosty této akce budou Maxim Turbulence, Monika Absolonová a Honza Krejčík, který vystoupí s programem pro ty nejmenší. Návštěvníky čeká program, který bude zahájen fanfárami v podání žáků základní školy pod vedením pana Hašlara, vystoupením pěveckého sboru Stojmír-Bendl, vystoupením starosty města Miroslava Bočka a společným rozsvěcením vánočního stromu v parku na náměstí.


Děti přijedou „potěšit“ čerti, dočkají se také dárků, které jim dopraví Mikuláš s anděly. Ty jako každý rok přiveze koňské spřežení s kočárem. Závěr bude patřit ohňostroji s hudebním doprovodem. 


Během celé akce bude probíhat výstava betlémů a vánočních výrobků žáků základní a mateřské školy v prostorách školy, prodejní výstava vazeb žáků Zahradnické školy Kopidlno na faře a výstava betlémů a andělíčků ze sbírky manželů Nechanských v podkroví radnice. Na náměstí budou stánky s občerstvením a vánočními předměty. Malé děti se budou moci zabavit výrobou vánočních ozdob v tvůrčí dílničce.


Pohled do minulosti aneb Jak to vlastně všechno začalo?
Bylo 24. prosince 1997 a právě skončila půlnoční mše v dolnobousovském kostele. V tu chvíli se do tichého zasněženého náměstí rozezněly vánoční koledy. O tento zážitek se postaral můj bývalý žák, kterého napadlo zpříjemnit svým vystoupením na saxofon před radnicí vánoční atmosféru.

A tady se zrodila myšlenka, že by nebylo špatné, kdyby se občané Dolního Bousova spolu příští rok sešli, na chvíli se zastavili v předvánočním shonu při pohárku svařáku a děti by mohly společně přivítat Mikuláše. 

Nápad mikulášské nadílky byl na světě, ale musel tady být někdo, kdo se postaral o realizaci této akce. A tím byl František Borovička, který v té době působil jako aktivní zastupitel města. S velkým odhodláním se pustil do zajišťování povolení konání akce, postaral se o stánky s občerstvením a hlavně zajistil koňské spřežení s kočárem pro Mikuláše s anděly a čerty. První mikulášská se konala na provizorním pódiu v parku na náměstí, ozvučení bylo nedokonalé a nepřálo ani počasí. Podvečer byl mrazivý a Mikuláš měl zpoždění. 

Přesto se na náměstí sešlo tolik spokojených lidí a obdarovaných dětí, že se bývalý starosta Josef Vynikal rozhodl tuto akci vyhlásit jako tradiční. Od té doby se tedy dolnobousovští občané, ale i lidé z okolních měst a obcí, spolu scházejí každou první sobotu v prosinci, aby přivítali na dolnobousovském náměstí Mikuláše. 

Do organizace se zapojilo více lidí, vytvořila se skvělá parta nadšenců, kteří se s velkým úsilím podíleli na úspěšném průběhu celé akce. Firma Svoboda vždy ochotně pomohla se zajištěním technického zabezpečení a měla i velký podíl na finanční podpoře. Děti lesa pod vedením Honzy Cindra vytvořily báječné peklo s Luciferem, žáci základní školy se postarali o pěvecká vystoupení pod vedením paní učitelky Jindřišky Sůvové, pochlubili se svými výrobky na vánočních výstavách, které byly z prostor radnice přesunuty do prostor školy. 

Program se obohatil pozváním známých osobností a děti se mohou účastnit různých soutěží. Každá mikulášská končí velkolepým ohňostrojem s hudebním doprovodem. Na náměstí přibyla spousta stánků s občerstvením a vánočními předměty. 

Celá akce trvá sice jen několik málo hodin, ale pro organizátory to jsou desítky hodin příprav a zařizování, dokonce i v době své dovolené bez náhrady, aby vše proběhlo co nejlépe.

Nutno podotknout, že tato skvělá, ale i náročná akce se nemůže uskutečnit bez finanční podpory sponzorů. Velkou měrou se v poslední době na financování a organizaci podílí město Dolní Bousov v čele se starostou Miroslavem Bočkem a zastupiteli města Romanem Stránským a Pavlem Nechanským, kteří patří k těm největším nadšencům a pomocníkům Františka Borovičky. Do této vůdčí skupiny patřil i několik let Roman Muška.
Všem, kteří se jakkoliv zapojili během dvaceti let trvání mikulášské i sebemenší pomocí, patří velký dík.

Jsem velice ráda, že nápad, jak si zpříjemnit předvánoční chvíle a sejít se společně na náměstní před honosnou dolnobousovskou radnicí, se stal tradicí. Jsem ráda, že jsou mezi námi stále lidé, kteří jsou ochotni vytvořit dobrovolně něco pro radost jiných a že místo finanční odměny za dobře odvedenou práci, se spokojí s radostí malých dětí a velkým uznáním zúčastněných, kterých bývá vždy plné náměstí. Všichni pevně doufáme, že tomu bude i nadále.

JAROMÍRA MUŠKOVÁ