Konference Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost nabídne jednadvacet přednášek rozdělených do pětice bloků. Jednou z novinek, která obohatila letošní program, je například blok zaměřený na firmy a stárnutí jejich zaměstnanců. Od roku 1997 totiž v České republice převažuje věková kategorie populace nad 60 let nad kategorií dětí. Převaha se stále zvyšuje a od roku 2010 dokonce ubývá ekonomicky aktivních lidí. Shánět tak zejména na technické pozice kvalifikované zaměstnance bude logicky stále ožehavější problém.

„Jednou z variant řešení je udržet starší ročníky co nejdéle v práci," upozorňuje Ivo Rašín, ředitel společnosti Služby a školení MB, která je pořadatelem konference.

Například konkrétně o roli odpovědného zaměstnavatele bude ve své přednášce Dnes zaměstnanec, zítra aktivní senior mluvit Pavel Puff ze Skupiny ČEZ. I další přednášející, kteří potvrdili účast, patří k uznávaným autoritám v oblasti vzdělávání seniorů v rámci celé České republiky i v zahraničí.

Značný prostor bude věnován univerzitám třetího věku a knihovnám, které pořádají vzdělávací kurzy a semináře pro seniory. Účastníci se tak dozví, s jakými technikami lze pracovat a v rámci diskuze si vymění zkušenosti z praxe.

Záměrem pořadatelů je uspořádat setkání lidí z celé České republiky, kteří se systematicky zabývají vzděláváním seniorů, a to jak na akademické půdě vysokých škol a ve vzdělávacích institucích, tak i v prostředí knihoven, muzeí, škol, sociálních ústavů či agentur. „Cílem je výměna a shrnutí zkušeností z oblasti vzdělávání seniorů a především zdůraznění jeho významu nejen pro seniory samotné, jejich rodiny, společnost, ale i pro možnost jejich uplatnění na pracovním trhu," vysvětluje Rašín.