Fenomén neidentifikovaných létajících předmětů (unidentified flying objects, tedy UFO) je znám od roku 1947, respektive od té doby si veřejnost začala spojovat taková pozorování s představou návštěvy mimozemských civilizací. Za jeho zrození lze podle webu History označit svědectví amerického civilního pilota Kennetha Arnolda, který ohlásil, že když 24. června 1947 letěl se svým malým letadlem poblíž washingtonské sopky Mount Rainier, uviděl devět modrých zářících objektů letět ve formaci písmene „V“ mimořádně vysokou rychlostí, kterou odhadl na více než 2,7 tisíce kilometrů za hodinu.

Nejslavnějším případem pozorování UFO se stal ještě v létě téhož roku proslulý roswellský incident, kdy rančer William „Mac“ Brazel našel na jedné ze svých pastvin v Novém Mexiku záhadné trosky, včetně kovových tyčí, kousků plastu a neobvyklých útržků papíru, jež záhy poté, co to ohlásil, přišli zabavit vojáci z nedaleké vojenské letecké základny v Roswellu.

| Video: Youtube

Konspirační teoretici se po desítky let snažili dokázat, že v Roswellu došlo k utajené havárii mimozemského létajícího talíře, a právě v této podobě byl roswellský případ zmíněn i ve známém filmu Den nezávislosti z roku 1996.

O rok později vydalo americké letectvo obsáhlý dokument nazvaný Případ uzavřen: Závěrečná zpráva o havárii v Roswellu, v němž uvedlo, že šlo o havárii meteorologického balonu, jenž byl ve skutečnosti součástí přísně tajného vojenského projektu Mogul, testujícího vypouštění vysokolétajících balonů nesoucích zařízení používané k detekci sovětských jaderných testů. 

Jak se lidstvo v druhé polovině 50. let minulého století začalo přibližovat možnosti vzlétnout do vesmíru, rostl i počet hlášení o možné návštěvě mimozemských vesmírných lodí na Zemi, možná v souvislosti s tím, že se najednou taková možnost začala zdát reálná. Čtvrtého října 1957 vzlétla na zemskou oběžnou dráhu první umělá družice, slavný ruský Sputnik. O necelý měsíc později byli obyvatelé Texasu konfrontováni s jedním z nejpodivuhodnějších případů v celých dějinách pozorování UFO – který podle mnohých záhadologů nebyl dodnes uspokojivě vysvětlen. 

Bylo to zářící těleso. Motor zhasl

Když se večer 2. listopadu 1957 objevili v kanceláři šerifa v západotexaském městě Levelland dva mexičtí přistěhovalci, Pedro Saucedo a Joe Salaz, s tím, že se právě setkali s UFO, policista ve službě A. J. Fowler se napřed smál.

Oba muži přitom byli až překvapivě konkrétní: Saucedo vypověděl, že v té chvíli jeli v dodávce po silnici ve vzdálenosti asi šesti kilometrů od Levellandu, když uviděli u silnice záblesk modrého světla a současně dodávce chcípl motor a zhasla světla. Podle webu How stuff works spatřili vzápětí asi šedesát metrů dlouhou „raketu“, jež jakoby se vznesla z pole a směřovala k jejich náklaďáku. Sauceda podle jeho slov vyděsila hrozící srážka, takže vyskočil z kabiny a vrhl se do příkopu.

„Vyskočil jsem z dodávky a zalehl do půdy, protože jsem se bál. Volal jsem na Joea, ale nevystoupil. Ta věc projela s velkým rachotem a vichrem přímo přes můj vůz. Znělo to jako hromobití a dodávka se rozhoupala… Cítil jsem velké horko,“ vypovídal Saucedo. Když se objekt vzdálil, motor dodávky se podle jeho slov znovu sám nastartoval a fungoval normálně. 

Fowler vzal celý případ tak, že si z něj oba muži pokoušejí vystřelit, a jejich hlášení ignoroval. Jenže o hodinu později se ohlásil další řidič Jim Wheeler, který oznamoval, že mu asi šest kilometrů východně od Levellandu brání v cestě „jasně osvětlený objekt vejčitého tvaru, asi 60 metrů dlouhý“. Také Wheeler tvrdil, že mu při přiblížení se k objektu auto chcíplo, a když prý vystoupil, záhadné těleso vzlétlo a jeho světla zhasla. Také v tomto případě prý poté motor auta znovu naskočil a dál normálně běžel.

Ve 22:55 přišlo další svědectví. Manželský pár jedoucí po silnici severovýchodně od Levellandu oznámil, že viděl jasný záblesk světla pohybující se po obloze a jejich autu na tři vteřiny zhasly světlomety a vyplo se rádio.

O pět minut později se s podobným pozorováním ohlásil Jose Alvarez, který se údajně setkal s podivným tělesem držícím se na zemi 18 kilometrů severně od Levellandu. Ani v tomto případě nechybělo selhání motoru, jenž se údajně znovu rozběhl teprve poté, co se objekt vzdálil.

Svědci se podle svých hlášení setkávali s neznámým zářícím předmětem i nadále. Pět minut po třetí ráno 3. listopadu prý student Texaské technologické univerzity (nyní Texas Tech University) Newell Wright zažil při jízdě po silnici 16 kilometrů východně od Levellandu překvapení, když motor jeho auta „začal prskat a zhasínat, jako by mu došel benzín… auto se zastavilo, jeho světla se ztlumila a po několika vteřinách zhasla“.

Wright vystoupil, aby se podíval, v čem je problém, načež prý i on uviděl na silnici 60 metrů dlouhý vejčitý objekt. Ten prý vzlétl a motor, stejně jako ve všech předchozích případech, opět začal klidně příst. 

Čtvrt hodiny po dvanácté 3. listopadu přijal Fowler další telefonát, v němž se stejnou zkušeností přišel farmář Frank Williams, ve tři čtvrtě na jednu ohlásil podobný zážitek muž jménem Ronald Martin a půl hodiny poté James Long.

Všichni popisovali totéž: sedící zářící těleso, náhlé vyhasnutí motoru a pohasnutí světlometů, a po odletu záhadného předmětu obnovení normálních funkcí vozidla. Telefonických hlášení o pozorování neidentifikovatelného předmětu přijala levellandská policejní stanice za noc z 2. na 3. listopadu přibližně 15. Fowler později uvedl, že „všichni volající byli velmi vzrušeni“.

Viděly to i oficiální autority, neměly ale prý říkat všechno

Na levellandském případu je zajímavé ještě to, že s tajemným zářícím objektem se setkaly i oficiální autority městečka. Kolem půl druhé v noci pozorovali tajemný svítící objekt šerif hockleyské oblasti Weir Clem i jeho zástupce. O několik minut později zaznamenal potíže s motorem svého auta velitel levellandských hasičů Ray Jones, přičemž si v povzdálí všiml podobné věci.

Skutečnost, že pozorování neznámého tělesa oznámili i důvěryhodní svědci, pozoruhodně odpovídala šest let starému případu pozorování záhadné formace světel nad texaským městem Lubbock, vzdáleném jen asi třicet kilometrů východně od Levellandu. Nad tímto městem se 25. srpna 1951 objevila modrozelená světla, sešikovaná opět do tvaru písmene „V“ a spatřená skupinou vědců z Texaské technologické univerzity, jež měla ten večer menší zahradní sešlost. Skupina zahrnovala profesora geologie W. I. Robinsona, profesora chemického inženýrství A. G. Oberga, profesora fyziky George a doktora W. L. Duckera, vedoucího oddělení ropného inženýrství. Student této školy Carl Hart Jr. tajemná světla dokonce vyfotil.

Clemovo svědectví opakovaně zmiňuje také americký bývalý armádní specialista a později nadšený ufolog a autor knih s touto tematikou, spisovatel Kevin Douglas Randle. „Teprve nedávno jsem si uvědomil důležitost chlapíka jménem Don Burleson,“ uvedl letos v únoru pro youtube kanál That UFO Podcast Kevin Randle.

Don Burleson, další americký zapálený ufolog a autor řady knih o UFO, se věnoval případu levellandských pozorování UFO opakovaně a někdy kolem roku 2000 se sešel i s dcerou šerifa Weira Clema, která mu údajně prozradila, že její otec se setkal se stopou UFO ještě jednou, když byl povolán vyšetřit podivné značky, jež se objevily na zemi poblíž ranče severně od Levellandu. Jinými slovy, prošetřit „stopu UFO“, jak uvedl Randle v článku Levellandská pozorování UFO, jenž v roce 2010 publikoval na svém blogu.

„Kdyby se tento důkazní střípek objevil v roce 1957, mohla být provedena smysluplná měření. Ve spojení s prací Teda Philipse, který katalogizoval asi čtyři tisíce případů přistání neidentifikovaných létajících objektů, jsme mohli mít pozorování, které by posunulo UFO z oblasti mýtů do kategorie přijaté skutečnosti… Ale tady je problém… Letectvo se v roce 1957 zajímalo především o to, aby všechna pozorování UFO ve světě vysvětlilo přirozeným způsobem. Nezáleželo na tom, jaká byla fakta. Pokud se jim podařilo vygenerovat odpověď, která zastavila zájem o případ, byli rádi. Své poslání splnili,“ tvrdil před 12 lety Randle.

Narážel tím na fakt, že v 50. letech provádělo americké vojenské letectvo oficiální vyšetřování všech pozorování UFO, jehož výstupem byl projekt Blue Book (Modrá kniha) shrnující veškeré známé případy. Podle Randla však byli oficiální vyšetřovatelé motivováni hlavně tím, aby se případy vysvětlily pokud možno přirozeně a veřejnost nebyla znepokojována, což je prý někdy (například právě v případě pozorování v Levellandu) vedlo k tomu, že mnohé indicie přehlíželi nebo potlačovali.

„Podle oficiálního vyšetřování zaznamenaného v knize Blue Book šerif Weir Clem vyšetřovatelům letectva oznámil, že obdržel řadu hlášení o pozorování UFO, ale že to vždy byl jen pruh světel v dohledu, jenž byl vidět asi po dobu dvou minut. Jenže Clem ještě před tímto vyšetřováním mluvil s některými novináři o tom, že sám viděl jasně červený objekt oválného tvaru, což v polovině 70. let Donu Burlesonovi potvrdil. Tomu měl říci i to, že pro oficální vyšetřování uvedl to, co po něm chtěli,“ tvrdí Randle.

Teorie kulového blesku podle mnohých nesedí

Oficální závěr vyšetřování tak zněl, že to, co svědci viděli v prvních listopadových dnech v Levellandu, byl kulový blesk. Toto zjištění však bylo prakticky ihned zpochybňováno. 

„Pomineme-li skutečnost, že existence kulového blesku ani není plně prokázána, bývají kulové blesky vždy popisovány jako něco, co je velmi malé, nepřesahuje to většinou více než pár desítek centimetrů v průměru a obvyklá velikost se pohybuje mezi 10 až 20 centimetry. Projekt Blue Book také tvrdil, že v době pozorování probíhala nad Levellandem elektrická bouře, ale ve skutečnosti tam žádná bouřka nebyla. Oficiální vyšetřování z roku 1957 bylo přinejmenším povrchní. Dokonce i hlavní vědecký poradce vyšetřovatelů, astronom J. Allen Hynek, později poznamenal, že neexistuje žádný důkaz, že by kulový blesk mohl zastavit auta a zhasnout světlomety,“ tvrdí zapáleně Randle.

J. Allen Hynek spolu s dalším ufologem Jamesem E. McDonaldem vysvětlení vojenského letectva o výskytu elektrické bouře a kulového blesku opravdu řadu let opakovaně zpochybňoval. V roce 1968 dosvědčil McDonald před výborem Sněmovny reprezentantů USA, že při „slavném případu [UFO] v Levellandu v Texasu bylo v malé oblasti zastaveno deset vozidel, všechna nezávisle na sobě během dvou hodin. Žádné blesky ani bouřky se tam nevyskytly a jen drobně mrholilo“.

Hynek ve své knize UFO Experience: A Scientific Inquiry (Zážitek UFO: vědecké bádání) napsal, že „jako osoba zodpovědná za sledování nové sovětské družice Sputnik jsem měl prakticky nepřetržitou službu a nejsem dnes hrdý na to, že jsem narychlo souhlasil s hodnocením [amerického vojenského letectva] daného jevu jako kulového blesku na základě informace, že v té době probíhala v oblasti Levellandu elektrická bouře. Ukázalo se, že tomu tak nebylo. Pozorovatelé hlásili zataženo a mlhu, ale žádné blesky“.

Jedním z těch, kteří se přikláněli naopak k oficiálnímu vysvětlení a podpořili je svou vědeckou autoritou, byl americký astronom a astrofyzik Donald Howard Menzel. Ten později ve své knize The World of Flying Saucers (Svět létajících talířů) napsal: „Tři osoby, nikoli ‚tucty‘, viděly jev blízko země. Asi deset nebo patnáct dalších (včetně šerifa) to z bezprostřední blízkosti nepozorovalo, ale vidělo pouze zářivé záblesky světla na obloze.“

„Ani zpráva letectva, ani Menzelova slova neodrážejí reálnou situaci,“ namítá Randle. „Lidé, kteří byli k plavidlu dostatečně blízko na to, aby hlásili dopad na motor a elektroniku vozidla, se vyskytli na 13 různých místech. A více než 15 lidí vidělo UFO na dálku, ale žádný z nich je nepopisoval jako záblesk světla na obloze.“

Co přesně se v Levellandu v roce 1957 objevilo, zůstává dodnes nejasné. Podle Randla je údajně možné, že kdyby se letectvo a vědecká komunita reprezentovaná Menzelem nesnažily dokázat, že o nic mimozemského nejde, mohl se objevit řetězec důkazů vedoucích nezávisle k odhalení, že šlo skutečně o mimozemskou návštěvu.

Dlužno ovšem dodat, že Randle jako zapálený ufolog je pochopitelně apriori nakloněn právě opačnému výkladu. Levellandský případ si ponechává své tajemství – a právě tím je už desítky let podivuhodný.