Podle všeho se zdá, že zhruba 450 kilogramů vážící bomba spočívala na dně nejdelší italské řeky Pád déle než 70 let. A zřejmě by tomu tak bylo i nadále, kdyby hladina Pádu prudce nepoklesla v důsledku několika vln veder, které letos v létě zasáhly mnohé části Evropy včetně Itálie.

Opadávající řeka odkrývá vše, co je na dně

Poté, co se tato bomba, svržená pravděpodobně americkým letectvem, vynořila z říčního dna, nechaly úřady evakuovat zhruba tři tisíce lidí z okolních vesnic. Vojenští experti pak bombu zneškodnili: nejdříve odřízli její pojistku, aby nedošlo k její nechtěné aktivaci, a poté transportovali bombu do lomu, vzdáleného asi 45 kilometrů od místa nálezu. Tam ji zničili řízenou detonací.

Při této explozi, zachycené i na video, nebyl nikdo zraněn a nedošlo ani k žádné škodě.

Zdroj: Youtube

Nejde o první relikvii z druhé světové války, která se vynořila z Pádu v důsledku letošních veder. V červnu tak vzbudil pozornost vrak druhoválečné bárky Zibello, která sloužila za druhé světové války k přepravě dřeva a potopila se v roce 1943. Za normálních okolností zůstávaly trosky této lodi vždy pod hladinou, ale kvůli jejímu letošnímu poklesu se staly součástí břehu. 

Vlny extrémních veder letos zasáhly velkou část severní polokoule. Vědci předpokládají, že takové výkyvy počasí budou v důsledku probíhajících klimatických změn stále častější.

Bombardování lodí i mostů na říčních tocích během druhé světové války s sebou neslo zanesení říčních koryt spoustou munice, jež se po válce jen obtížně likvidovala. Opadající říční toky ji nyní odkrývajíBombardování lodí i mostů na říčních tocích během druhé světové války s sebou neslo zanesení říčních koryt spoustou munice, jež se po válce jen obtížně likvidovala. Opadající říční toky ji nyní odkrývajíZdroj: Wikimedia Commons, Air Historical Branch-RAF, OGL v1.0

Itálie trpí, kolem řeky Pád platil stav nouze

Podle listu The Washington Post zaznamenal Řím koncem letošního června svou dosud nejvyšší teplotu v historii, a to 40,5 stupně Celsia.

Římská řeka Tibera vyschla během letošních červnových veder natolik, že na jejím dně bylo jasně vidět trosky starověkého mostu, postaveného za vlády císaře Nera (který vládl jako pátý císař v letech 54 až 68 našeho letopočtu). Ruiny mostu se objevují pouze během dlouhých období sucha, uvedli odborníci pro Live Science.

Přehrada Mead je největší vodní nádrží ve Spojených státech amerických. Její hladina je vlivem extrémního sucha na stále nižší úrovni.
Největší americká nádrž Mead stále vysychá. Vydává vraky lodí i lidské ostatky

Kvůli přetrvávajícímu suchu vyhlásila Itálie minulý měsíc pro oblasti kolem řeky Pád stav nouze. Tato oblast přitom zajišťuje zhruba třetinu celkové italské zemědělské produkce. Region trpí nejhorším suchem za posledních zhruba 70 let.