Za posledních 6 let počet žáků neustále stoupá, proto bude naše škola procházet nákladnou rekonstrukcí a dojde ke zlepšení prostorového uspořádání i materiálního vybavení. Naší základní školu navštěvují žáci nejen ze spádových oblastí, ale i nespádoví. Mnohdy k nám přestupují žáci z velkých škol právě pro naše „rodinné prostředí“.

Přesto, že se řadíme k menším školám, nabízíme pestrou nabídku volitelných předmětů, velké množství volnočasových aktivit a kulturního vyžití. Podporujeme nejen IT gramotnost rozšířením výuky počítačů od páté do deváté třídy, ale rovněž manuální zručnost díky moderně zrekonstruované dílně formou kroužku a volitelného předmětu.

Podporujeme naše žáky při přípravě na přijímací řízení na střední školy formou přípravných kurzů. Dále se děti snažíme co nejvíce zapojit do sportu skrze bruslení, plavání, atletiku, lyžařské kurzy a mnohé další. Vážíme si podpory a uznání rodičů našich žáků i okolních obcí a dalších organizací. Právě díky nim jsme školou, která vede žáky k praktickému a ohleduplnému životu a k úctě ke svému okolí a tradicím.

Ing. Monika Nejedlá, ředitelka školy

1. třída ZŠ ČachoviceZdroj: Deník / Michaela Barvová

1. třída ZŠ Čachovice

1. třída ZŠ ČachoviceZdroj: Deník / Michaela Barvová

1. třída ZŠ ČachoviceZdroj: Deník / Michaela Barvová

1. třída ZŠ ČachoviceZdroj: Deník / Michaela Barvová

Všechny prvňáčky na jednom místě najdete ve speciální příloze, která vyjde v tištěném vydání Boleslavského deníku ve středu 29. ledna 2020.