Školní rok 2019/2020 jsme zahájili s téměř maximálním počtem žáků. Budova za svých 40 let zaznamenala řadu modernizačních změn vně i uvnitř. Učebny postupně splňují dnešní vysoké nároky na interaktivní vzdělávání a možnost připojení k internetu je ve všech učebnách.

Výuku s moderními prvky s využitím celé řady technologií si děti vyzkouší už od začátku školní docházky. Ve většině učeben jsou již dataprojektory s interaktivními tabulemi a technika je vhodně začleňována do výukových programů. Ve velké míře se využívá projektové vyučování, přičemž jednotlivé ročníky se v projektech zaměřují na právě probíraná témata nebo na dané roční období.

Tradičně se uskutečňují besídky pro rodiče, různá sportovní utkání rodičů s dětmi a dlouholetou tradici má i každoroční slavnost slabikáře a pasování prvňáčků na čtenáře. I mimoškolní činnosti je věnována značná pozornost a děti mají možnost využívat jazykové, sportovní i umělecké kroužky.

Mgr. Jindřiška Nováková, zástupkyně ředitelky

Třída 1. AZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. A
Třída 1. AZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. AZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. AZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. BZdroj: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. B

Třída 1. BZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. BZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. BZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. CZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. C
Třída 1. CZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. CZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. CZdroj: Deník / Michaela Barvová 

V tištěném vydání Boleslavského deníku ve středu 22. ledna představíme děti ze ZŠ Čachovice.