Pojem mindfulness je pro spoustu lidí neznámý. Co si pod ním představit?
V překladu to znamená všímavost, bdělá pozornost nebo plné uvědomování. Můžeme to chápat jako vědomé zaměření pozornosti k přítomnému okamžiku, které vede ke zvládání svých emocí a zachovávání si odstupu od hodnotících myšlenek a očekávání. Techniky mindfulness vycházejí ze starých buddhistických principů, v psychologii se využívají už přes čtyřicet let. A nejen tam, i třeba v medicíně. Psychologické a neurologické studie prokazují, že lidé, kteří se pravidelně věnují mindfulness, jsou šťastnější a spokojenější.

Jak ty techniky vypadají?
Jde třeba o práci s dechem, s jednotlivými smysly nebo o zaměření pozornosti do svého těla. Snažíme se také předat složitější témata vhodnou formou pro děti - jaké jsou základní emoce, jak vznikají, jejich projev a jak s nimi pracovat. Nebo proč je důležité pěstovat dobré vztahy a být laskavý k sobě i k druhým.

Proč jsou vhodné pro děti? 
Pokud se tyto techniky naučíme už v brzkém věku, můžeme mít v dospělosti mnohem jednodušší život. Podle psychologů se většina traumat a negativních zážitků utváří v dětství. V dospělosti nás traumata dohánějí a mají vliv nejen na náš přístup k životu, ale také na způsob, jakým reagujeme na důležité situace. Pokud začneme už v dětství, můžeme se naučit vzorcům chování předcházet, žít spokojenější život a řešit problémy s větším klidem a nadhledem. Naše aplikace je určená pro děti od 6 do 12 let.

Všímavec v první fázi zamířil do škol a učitelé ho zařazují do běžné výuky. S čím konkrétně může ve škole pomoci?
Stresujících situací, které musí už v tomto věku děti řešit, je mnoho. Cvičení ve Všímavci mohou pomoci uklidnit se před diktátem, zvládat nepříjemné pocity po špatné známce, ovládat emoce při řešení problémů se spolužáky nebo udržet déle pozornost v samotné výuce. Aplikaci lze využívat na interaktivní tabuli ve všech předmětech a učitelé ji mohou  jednoduše integrovat do výuky. Mohou ji využít, například když cítí, že třída je unavená a ztrácí pozornost. Cvičení trvají od jedné do pěti minut.

V první fázi se zaměřujeme na školy, kde můžeme udělat největší dopad, v druhé fázi připravujeme i mobilní aplikaci, která bude vhodná pro domácí prostředí - rodiče ji budou moci využívat společně ve volných chvílích s dětmi nebo ji mohou využít pro potřeby domácího vzdělávání. Tato verze by měla být k dispozici v první polovině roku 2024.

close Zakladatelka aplikace Všímavec Ivona Sedláková. info Zdroj: Deník/Kamila Minaříková zoom_in Zakladatelka aplikace Všímavec Ivona Sedláková

Aplikace vznikla ve spolupráci s psychology. Proč jste si vybrali jako téma zrovna dětské duševní zdraví?
Nějakou dobu jsem sama pracovala ve školství, jako asistentka pedagoga, a podílela se na různých vzdělávacích projektech. Už tehdy jsem vnímala, že psychické zdraví dětí je stupňující se problém a je to téma, které poslední roky bije na poplach. Což vidíme i z různých výzkumů, statistik, jak velký problém to je. Ale jednotný názor ani návod k řešení k tomu společnost nemá, pro velkou část lidí jsou psychické potíže tabu a stále přetrvává názor, že když mohly bez psychologů a jiné pomoci žít předchozí generace, zvládnou to dnešní děti taky.

S tím se neztotožňujeme, věříme, že budováním těchto kvalit už od dětství můžeme ovlivnit další generace a přispět k vytvoření zdravější, vyrovnanější a šťastnější společnosti. Máme radost, že se školy samy ozývají, cítí, že musí dělat víc a oslovují nás.