Pro začátek je nutné znovu připomenout, že trestní řízení, při němž se vyhledávají a zajišťují důkazy pomáhající objasnit všechny základní skutečnosti, které jsou podstatné pro celkové posouzení případu, včetně osoby pachatele a následků trestného činu, je ze zákona neveřejné.

Právě této skutečnosti zneužívají dezinformátoři, kteří ze sebe chrlí spoustu konspiračních teorií nebo i vyslovených lží a nesmyslů týkajících se právě tohoto řízení, přičemž ne na všechny je možné hned reagovat – protože policie nemůže zveřejňovat všechny informace získané v průběhu vyšetřování, dokud toto vyšetřování probíhá. Některé smyšlené údaje se však přesto vyvrátit dají, neboť jejich autoři a šiřitelé ignorují i veřejně dostupná fakta. O čem se tedy ohledně tohoto tragického případu prokazatelně neuvádí pravda?

„Do 24 hodin by věděli, kdo to je“

S jedním takovým prokazatelným nesmyslem přišel například majitel dezinformačního audiovizuálního kanálu KTV Ivan Smetana. Ten umístil na Facebook video, v němž tvrdí, že prý „všichni poctiví kriminalisté vědí, že vůbec není možné, že střelec z fakulty by mohl zabít i ty lidi v Klánovickém lese“.

„Já vám řeknu proč: tvrdí se, že to bylo legální zbraní. Kdyby to bylo z legální zbraně a měli nábojnice, do 24 hodin by udělali balistické zkoušky a věděli by, komu ta zbraň patří. Není možné, aby tady běhali po nějaké ubytovně a aby ten střelec měl tolik času na fakultě, aby mohl kohokoli zastřelit. Tohle prostě nesedí, tohle je jedna velká lež,“ prohlašuje kategoricky Smetana.

Strašlivá událost z 15. prosince zasáhla každého, kdo se s obětí znal:

Lže ale on sám, když se odvolává na „poctivé kriminalisty“. To, co uvádí, je totiž naprostý nesmysl svědčící o jeho základní neznalosti toho, co jsou opravdu balistické zkoušky, kdy a jak se provádějí a co lze či nelze zjistit z nábojnic či střel nalezených na místě činu.

Pomiňme skutečnost, že policie nezveřejnila žádné podrobnosti o tom, jaké stopy na místě činu v Klánovicích zajistila. Důležité je zejména to, že Smetanovo tvrzení, že policisté by díky nábojnici a balistické zkoušce do 24 hodin věděli, komu zbraň patří, je nesmyslné.

„Pokud se balistickému expertu dostanou ke zkoumání střely či nábojnice bez bližšího určení zbraně, ze které pocházejí, je jeho úkolem provést takzvané typování zbraně, čili skupinovou identifikaci. Jde o určení druhu a modelu zbraně, ze které zajištěné střely či nábojnice pocházejí. Zjištěné výsledky policistům podstatně zúží pátrání po předmětné zbrani,“ uvádí Lenka Papírníková v diplomové práci Kriminalistická balistika.

Jinými slovy, ze střely či nábojnice nelze v žádném případě hned identifikovat majitele zbraně, jak tvrdí Smetana. A to ani v případě, že se střílelo ze zbraně legální. Balistik může určit jen přibližný typ zbraně, která byla k výstřelu použita, a tato informace pak slouží kriminalistům jako vodítko při dalším pátrání.

O čem se v souvislosti s brutálními násilnými činy v Praze nejvíce lže? Dozvíte se v textu:

Teprve poté, kdy policie skutečně zajistí předmětnou či podezřelou zbraň (nikoli tedy jen střelu nebo nábojnici z ní), lze provést balistickou expertizu (většinou srovnávací zkušební výstřel ze zajištěné zbraně) a porovnáním se stopami zajištěnými na místě činu bezpečně prokázat, zda právě z této zbraně padl výstřel či výstřely, které jsou předmětem vyšetřování.

K dvojnásobné vraždě v Klánovickém lese (zastřelení otce a jeho dvouměsíční dcery) došlo 15. prosince 2023. Policie následně mimo jiné prohledala Klánovický les v rámci několikadenní pátrací akce, kterou ukončila 20. prosince 2023 s tím, že nenašla nikoho, kdo by se v něm skrýval nebo byl nebezpečný, ani nic, co by představovalo potenciální riziko. Týž den vyvrátila šířící se lež, že identitu vraha zná, ale nemůže ji zveřejnit.

K masové vraždě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, která skončila smrtí útočníka, došlo 21. prosince 2023. Zprávu o tom, že balistická expertiza prokázala shodu zbraně, která byla použita v Klánovickém lese, se zbraní nalezenou v domě, kde bydlel útočník z univerzity, zveřejnila Policie ČR v pátek 22. prosince 2023. Smetanovo tvrzení, že při nalezení nábojnice by policie znala identitu střelce už 16. prosince, je zcela nepodložené a vylhané.

„Proč se mlčí o matce?“

S celou smrští spekulací a nepodložených tvrzení přišel i konspirační web Pravý prostor. Ten mimo jiné uvedl, že „i vrabci na střeše si štěbetají, že vraždu v Klánovicích prý spáchal cizinec“.

„Podle této verze k nám z jedné nejmenované země utekla cizinka, se zavražděným mužem měla dítě, ale později sem přijel její vyšinutý bývalý přítel, zavraždil miminko i svého soka a ženu odvlekl zpět do své válkou rozvrácené, nejmenované země,“ uvádí web nijak podloženou spekulaci.

Jaké informace jsou o útočníkovi známé? Shrnuli je redaktoři Deníku:

Následně se pozastavuje nad tím, proč prý o matce zavražděného dítěte nejsou zveřejňovány informace. „Skoro jako kdyby zastřelený tatínek to miminko někde sklidil z miminkovníku nebo co. Kde je maminka? Kde jsou příbuzní z maminčiny strany? Proč je to celé takové nějaké divné?“ konspiruje web.

close Deník proti fake news. info Zdroj: Deník zoom_in Deník proti fake news Ve skutečnosti nejde o nic divného, ale o zcela normální postup, jenž má za cíl chránit oběti a blízké obětí trestných činů před tzv. sekundární viktimizací, tedy před zhoršením jejich traumatu v důsledku nevhodné reakce institucí či jednotlivců. Z toho důvodu se o nich informace neposkytují. Místní komunitě v Klánovicích byl přitom zavražděný muž známý a je jí známa i jeho rodina. Na Štědrý den lidé z Klánovic vyhlásili sbírku, jejíž výtěžek je určen právě na to, aby jí pomohl. 

Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala vydal 3. ledna 2024 tiskové sdělení, v němž připomněl neveřejnost trestního řízení a znovu varoval před dezinformacemi. 

„Za státní zastupitelství mohu apelovat na veřejnost, aby vycházela z oficiálních vyjádření policejního orgánu či státního zastupitelství. Pokud se pak seznamuje s dalšími vyjádřeními různých autorů, což je v demokratické společnosti běžné a žádoucí, tak by k těmto zdrojům měla přistupovat aktivně a podrobovat je přiměřené míře kritického uvažování, zejména porovnávat informace získané z neoficiálních zdrojů právě s oficiálními vyjádřeními odpovědných osob. Také je vhodné si položit otázku, zda zdroj informací dané problematice vůbec rozumí či rozumět může,“ uvedl v tomto prohlášení mimo jiné Cimbala.